جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان موسیقی جشنواره فجر را تحریم کردند

جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان موسیقی دانشگاه‌های ایران جشنواره حکومتی فجر را تحریم کردند و این جشنواره را «دهن‌کجی» حکومت به مردم ایران دانستند. کانال تلگرامی شورای صنفی در این باره نوشته:

🟥بیانیه‌ی جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان موسیقی سراسر کشور در خصوص شرکت در جشنواره‌ی فجر و تحریم آن.

در بخشی از این بیانیه آمده‌ است:امسال نیز در پی سرکوب گسترده‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی، کشتار حداقل ۵۰۰ نفر از هم‌میهنان و اجرای حکم ارتجاعی اعدام برای تعدادی از جوانان آزادی‌خواه وطن، برگزاری این جشنواره توسط حکومت، دهن کجی به ملت داغدار ایران است؛ لذا ما، جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان موسیقی دانشگاه‌های کشور، باور داریم شرکت در جشنواره‌ی حکومتی فجر دیگر هیچ توجیهی ندارد و آن را تحریم می‌کنیم.آنان افزودند که بر این باورند «شرکت در جشنواره‌ حکومتی فجر دیگر هیچ توجیهی ندارد و آن را تحریم می‌کنیم.»

https://t.me/senfi_uni_iran

اینرا هم بخوانید

افزایش بودجه و هزینه نگهداری مقبره خمینی.«اعتبارات خارج از شمول»

رادیو فردا گزراشی از هزینه های صرف شده برای مقبره خمینی داده است. در یک …