زن زندگی ازادی- مریم فرهادی

ما سال هاست ‌با حکومتی ساختیم که هر روز بیش ازدیروز کشت و هر روز بیش از دیروز ناحقی کرد. پایه های حکومت اسلامی با سرکوب، کشتار، اعدام های دسته جمعی و …گذاشته شد. سال ها مردم را بازی دادند واموال ملی را غارت کردند سرمایه های ملی فقط نفت وگاز نبود عمر و جان جوانی جوانان و مردمانی بود که در آرزو پیدا کردن پول و یک زندگی خوب دویدند و به بن بست رسیدند در این سال ها جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه زنان مرتکب شده است می شود کتابها نوشت و فیلمها ساخت و مستندها تدوین کرد اما باز هم نمی توان حق مطلب را به صورت کامل ادا کرد هر روزعرصه زندگی را به زنان ایران تنگ و تنگ تر میکنند .

این روزها انقلاب به جریان افتاده و هر روز مصمم تر به پیش می رود و صدای انقلابمان با شعار زن زندگی آزادی به گوش تمام جهان می رسید .فشار حکومت برزنان بیش از پیش شده .در تلاش اند استقلال زنان راکاملاً از آنها بگیرند .

صدور حکم خروج از کشور فقط با اجازه سرپرست بیشترین ضربه را به اندک استقلال زنان در ایران واردمیکند .پیش از این دختران مجرد بالای هیجده سال وزنانی که طلاق گرفته بودند نیازی به اجازه سرپرست برای خروج از کشور نداشتند و حال با تصویب این مصوبه، آن اندک روزنه امید حقوق زنان برای مسافرت به خارج از کشور را هم بستند تا حماسه ای دیگر درتحجر و عقب ماندگی افکار خود به نمایش بگذارند .

انقلابیون ما خوب میدانند اگر سکوت کنند بعید نیست قانون خروج‌ زنان از درب منزل فقط با حضور محارم راهم تصویب کنند . ولی شاید در خواب آن روز را ببینند که‌ما سکوت کنیم ما زنان خواستار آزادی هستیم و آزادهایم و ما پشتوانه مردان با غیرت ایران را داریم .

بعد از واکنش شدید افکار عمومی علیه این مصوبه خبرگزاری ها در گفت و گو این خبر را تکذیب کرد اماچگونه میتوان خبر تکذیب این دروغ گو ها را باور کرد .

در هر صورت ما توقع رفتار متمدنانه و موافق با حقوق بشر از این حکومت نداریم و مرد و زن از داخل و خارج از ایران به خیابان ها آمده ایم و خاستار پایان این روزهای سیاه و سرنگونی این رژیم هستیم .

ما زنان ناموس کسی نیستیم .نیاز به اجازه سرپرست نداریم ما دست در دست هم این تبعیض را پایان میدهیم )

اینرا هم بخوانید

نقد کتاب توماس پیکتی; سرمایه در قرن بیست و یکم- حسین مرادبیگی

لینک دریافت کتاب در فورمت پی دی اف از اینجا