دیگر زیاده حرفی نیست! یاشار سهندی

مسافرین محترم اتوبوس مجانی توجه کنید:
“اینکه شاهزاده با این افراد شیطانی کنفرانس میذارد ‌برای این نیست که آنها را پذیرفته هست شاهزاده با یک تیر دو نشان زده است و این نشان از هوش و ذکاوت ایشان دارد.
درست در شب بیست و دوم بهمن و یکروز قبل از تظاهرات خارج از کشور این کنفرانس ایجاد شد تا به همه بگویید من برای گذار از جمهوری اسلامی تا چه حد میتوانم گذشت کنم و چند روز مانده به کنفرانس مونیخ و به اعضای آن و قدرتهای شرکت کننده درآن بفهماند من با کسی اختلافی ندارم
سیاست یعنی این برای بعضی اهداف باید یکسری چیزهارا فدا کنید تا به هدف برسیم و زمانی که به هدف رسیدیم نوبت به تغییرات میرسد
شاه عباس آدم با سیاستی بودو برای پیروزی بر دشمنان ابتدا با آنهاصلح کرد و امتیازهای زیادی داد اما زمانش که رسید چنان بلایی به سرشان آورد که مورخان لحظه به لحظه آنها را با آب و تاب ثبت کرده اند
بی شک شاهزاده بهتر از هر کسی میداند چه در سر علینژادها واسماعیلیون ها میگذرد
…ما به غیر از خاندان پهلوی به کسی و یا کسانی دیگر اعتماد نداریم
از حقیقت بگو
جاویدشاه”


فرمایشات بالا از یک جان نثار درباری است که در یکی از کانالهای تلگرامی جان نثاران درج شده. ضمنا شاه عباس علاوه بر محسنات بالا از مزایای دیگری برخوردار بوده. توجه کنید:
“برای وی راه رسیدن به پادشاهی ساده نبود. تجربیات سال‌های کودکی و نوجوانی وی باعث سوءظن بیمارگونه‌ای در وی گردید؛ که تأثیر آن تا پایان عمر بر روابطش با دیگران و حتی پسرانش سایه افکند.شاه عباس در گذار زندگی یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را کور کرد و دو پسر دیگرش نیز در کودکی مردند؛ حتی گفته شده که یکی از پسران شاه عباس از دربار گریخت و در تاریخ محو شد. … “(ویکی پدیا)


مسافرین محترم اتوبوس مجانی به دو نکته دیگر هم توجه کنید: اول اینکه به گفته جان نثار دیگر خانم مهناز افشار خلبانی راننده آن است، پس مواظب خودتان باشید چون خلبانان فانتوم عشقِ به شیرجه زدن دارند. و دوم اینکه این روزها بعد از 44 سال سر و کله پرویز ثابتی هم پیدا شده. تجربه ثابت کرده این جور آدمها علاقه عجیبی به پرت کردن اتوبوس به ته دره دارند.
خود دانید. دیگر زیاده حرفی نیست و ملالی نیست جز دوری دوستان!

اینرا هم بخوانید

حربه اعدام، علیه انقلاب- یاشار سهندی

جمهوری جنون اسلامی سرمایه، صبح جمعه دیگری را با مرگ آغازید. خبر قتل وحشیانه مجید …