ترک برداشتن دیوار زندانها به قدرت انقلاب- شهلا دانشفر

آزادی شماری از دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی یک اتفاق مسرت بخش در این هفته بود. اتفاقی که نتیجه مستقیم قدرت انقلاب و جنبش مردمی علیه سرکوبگری های حکومت و زندان و اعدام و شکنجه است. جنبشی که ابعاد گسترده اجتماعی و جهانی آن حکومتیان را وادار به عقب نشینی کرده است. حکومت اسلامی سعی کرد تحت عنوان عفو این عقب نشینی را انجام دهد. شماری از بازداشت شدگان را برای درخواست “عفو” و “توبه” احضار کرد. اما همگی جوابشان “نه” بود و قاطعانه ایستادند و بر اهداف خود و انقلاب زن ، زندگی، آزدی پای فشردند. بعلاوه زنانی که آزاد شدند اکثرا با ویدئو کلیپ های خود، با عکس های حجاب برگرفته خود، با پیام های پرشور خود برای آزادی دیگر بازداشت شدگان و زندانیان در بند و با فریاد “مرگ بر ستمگر ” در مقابل درهای زندان پیام خود را دادند و درون زندان نیز زندانیان سیاسی با سرودخوانی انقلاب، بر تداوم انقلاب پای کوبیدند. یک نمونه پیام خدیجه مهدی پور است که همین امروز از زندان ایلام آزاد شد و در صفحه شخصی خود نوشت:”امروز بدون اطلاع قبلی آزاد شدم و هیچ خوشحالی هم بابت این آزادی که بخاطر عفو رهبری بود ندارم. چون نه رهبر را قبول دارم و نه عفو رهبری. این آزادی به اجبار بود. ولی تا روزی که نفس می کشم همیشه علیه این نظام جمهوری اسلامی خواهم بود و هیچوقت تحت هیچ شرایطی در مقابل ظلم و ستم این نظام ساکت نخواهم نشست”. و این آزاد کردنها جنبش علیه سرکوب و زندان و شکنجه را گامی مهم به جلو برده و مردم قدرت خود را بخوبی تجربه کردند و اکنون شعار زندانی سیاسی رساتر از هر وفت در سطح جامعه طنین انداخته است. از جمله در سالگرد انقلاب ۵۷ فریاد مرگ بر دیکتاتور در درون زندان سر داده شد.


اینها همه لحظات شورانگیزی از انقلاب ۱۴۰۱، انقلاب زن زندگی آزادی است. اما یک نکته قابل توجه در این میان ترکیب و پایگاه اجتماعی آزاد شدگان از زندان است. در این صف از معلم عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تا دانشجو تا فعالین ندای زنان ایران و از دهه هشتادی های پرشور انقلاب تا بازنشستگان معترض دستگیر شده، از سینما گر و هنرمند تا فعال محیط زیست، از دراویش بازداشتی تا افرادی که به جرم بهائیت حکم گرفته بودند و از روزنامه نگار و خبرنگار تا مادر دادخواه را میتوان دید. این ترکیب متنوع بروشنی گستردگی اجتماعی و همگانی انقلاب را نشان میدهد که به وسعت کل جامعه علیه جهنم جمهوری اسلامی سر بلند کرده است. انقلابی که مردم با جنبش های اعتراضی قدرتمند خود در تمام عرصه های نبرد و با اعتراضات خیایانی به وسعت همه شهرها و اعتصابات و فراخوانهای متوالی خود برای اعتراضات سراسری به میدان آمده اند تا بساط ۴۴ ساله حاکمیت جمهوری جنایتکار اسلامی را جمع کنند. این انقلاب زن، زندگی ، آزادی است.

این انقلابی است که اعتراض به حجاب و قوانین ارتجاعی اسلامی یک محور مهم آن بوده و هست و از آن به عنوان انقلابی زنانه سخن گفته میشود. این انقلابی است علیه فقر، تبعیض و نابرابری و اختلاس ها ودزدیهای سرمایه داری حاکم که چپ است، رادیکال است و جامعه ای انسانی را فریاد میزند. انقلابی که جنبش کارگری قدرتمندی بستر ساز آن بوده و آلترناتیو شورایی را مقابل جامعه قرار داده است و امروز در بیانیه های مشترک جنبش های اجتماعی با امضای چهره های شاخص جنبش کارگری و بخش های مختلف مردم علیه اعدام ، علیه زندان و شکنجه خود را تبلور بخشید است. یک نمونه بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در ارتباط با اوضاع خطیر جاری در ۲۱ دیماه در شش بند است که خود یک شاخص است. از جمله در این بیانیه بر خواستهای فوری زیر تاکید شده است: آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان، پایان دادن به احکام ارتجاعی “اعدام” و لغو کامل مجازات اعدام، پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زنان و به آپارتاید جنسیتی در جامعه، جدایی مذهب از دولت و قوانین و آموزش و پرورش، به رسمیت شناختن مذهب به عنوان عقیده و قبول اینکه هر کس میتواند مذهبی داشته باشد یا نداشته باشد،. آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بدون قید و شرط بیان و اندیشه بعنوان حقوق پایه ای مردم، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و پایان دادن به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی ، رفع هرگونه تبعیض و نابرابری و تفرقه اندازی قومی و به رسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی و عدم قبول هرگونه اعمال قدرتی از بالای سر مردم چه در کار و چه در زندگی و اداره شورایی جامعه.


این کارگران در بیانیه خود اتحاد حول این خواستهای حداقلی را اولین قدم برای اعمال اراده جمعی مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده خود اعلام کردند و همگان را به پیوستن به این خواستها فراخواندند.
اینها همه دقایق مهم پیشروی انقلاب جاری در ایران است. انقلابی که صدایش جهانی شده است. زیر فشار آن این حکومت از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون انداخته شد. زیر فشار آن بحث بر سر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریسم جهانی بالا گرفته است. و گفتمان بر سر بایکوت جهانی این حکومت جنایت و سرکوب است. گفتمان بر سر اخراج آن از تمام مراجعه جهانی از جمله کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سازمان جهانی کار و بسته شدن سفارتخانه هایش در تمام کشورها است. و امروز در زیر قدرت چنین انقلابی است که در زندانها دارد گشوده میشود. با این قدرت در زندانها را می شکنیم و همه دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی را آزاد میکنیم و به کل پدیده زندانی سیاسی و زندانهای سیاسی و شکنجه و اعدام پایان خواهیم داد. با این قدرت دولتهای جهانی را در سطح جهانی به پای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی خواهیم کشاند و با این قدرت به حاکمیت جهنمی جمهوری اسلامی پایان میدهیم و جامعه ای میسازیم شایسته انسان. و باز هم میگویم زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی.

اینرا هم بخوانید

در هشت مارس امسال چه گذشت؟ شهلا دانشفر

منشور مطالبات پیشرو زنان یک اتفاق مهم در هشت مارس امسال مندرج در کارگر کمونیست …