دادستان تهران:”با هرکس که آرامش شهر را بر هم بزند برخورد بازدارنده خواهد شد”!

علی صالحی دادستان تهران گفت:” اگر افرادی به قصد ضربه زدن به امنیت عمومی مردم آرامش شهر را بر هم بزنند با آنها برخورد بازدارنده خواهد شد و مشمول ارفاقات قانونی نخواهند شد”.وی در ادامه تهدید کرده:”با توجه به اینکه اخیرا پرونده تعداد قابل توجهی از جوانان و افرادی که به هر دلیلی تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند چه در مرحله دادگاه و چه در مرحله دادسرا با استفاده از عفو رهبری مختومه شده است و با عنایت به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن که پیام روشنی برای ضد انقلاب و معاندین داشت، اگر افرادی همچنان به قصد ضربه زدن به امنیت عمومی مردم اقدام کنند و آرامش مردم و شهر را بر هم بزنند با ان‌ها برخورد بازدارند صورت خواهد گرفت و دیگر مشمول ارفاقات قانونی نخواهند شد. خبرگزاری صدا و سیمای رژیم

اینرا هم بخوانید

جوادی آملی: وقتی دختران اختلاس و فقر را می بینند حجاب را هم قبول نمی کنند

  آیت‌الله جوادی آملی در توییتر نوشت:”اگر به همین دختران جامعه کلام اهل بیت گفته …