قربانیان زلزله ترکیه و سوریه از مرز ۴۵ هزار نفر گذشت

بر اساس آخرین گزارش‌ها، شمار قربانیان این زلزله از مرز ۴۵ هزار نفر عبور کرده و انتظار می‌رود که همچنان بر تعداد کشته‌شدگان اضافه شود.۱۱ روز بعد از زلزله ترکیه و سوریه، تلاش برای نجات زلزله‌زدگان ادامه دارد. بی بی سی

وضعیت زلزله زدگان در سوریه به مراتب اسفناک است. کمک های جهانی با تاخیر می رسد. تصاویر

اینرا هم بخوانید

سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند

هرانا:سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند.روز دوشنبه ۳ …