اعلام همبستگی کمپین برای آزادی کارگران زندانی از منشور 20 تشکل مستقل و مدنی در ایران

بیست تشکل از معلمان، کارگران، بازنشستگان، فعالین حقوق زن و دانشجویان منشوری تحت عنوان ” منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران” را در روز ۲۵ بهمن منتشر کرده اند. این منشور با شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شده و بطور واقعی منشور انقلاب مردم است. این منشور پلاتفرمی مبارزاتی علیه سرکوب و شکنجه و زندان و اعدام ، علیه تبعیض و نابرابری و اختلاسها و دزدی ها و برای داشتن یک زندگی انسانی است. منشوری است که از پایان دادن به بیش از صد سال ظلم و ستم بر جامعه سخن میگوید و میخواهد برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد. در این منشور بر خواستهای فوری همین امروز کارگران و مردم تاکید شده است. بر وسیعترین آزادی های سیاسی در جامعه و لغو و توقف مجازات اعدام و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و نیز محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی تاکید دارد. این منشور حق تشکل، تجمع، اعتراض، تحزب را حقوق پایه ای مردم میداند. کمپین برای آزادی کارگران زندان همبستگی خود را با این منشور حمایت کرده و به سهم خود تلاش میکند بازتاب جهانی ااین اعتراض و این خواستها باشد. متن منشور در لینک ضمیمه است.
شهلا دانشفر
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
https://free-them-now.com/
27 بهمن 1401، 16 فوریه 2023
http://tiny.cc/ayh4vz
لینک ترجمه انگلیسی منشور در کانال کمپین برای آزادی کارگران زندانی
https://free-them-now.com/?p=4622

اینرا هم بخوانید

اصغر کریمی: به خانواده های دانش آموزان، معلمان آزاده

حتما شنیده اید که تعدادی از معلمان دبیرستان دخترانه فرزانگان در تهران و مدیر قبلی …