لیست احزاب، سازمانها و نهادهایی که تاکنون از منشور ۲۰ تشکل حمایت کرده اند

این صفحه بتدریج آپدیت میشود!

۱. حزب کمونیست کارگری ایران

۲. حزب کمونیست ایران

۳. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۴. گروه زن و جامعه (زن کارگر)

۵. جبهه ملی ایران- اروپا

۶. جبهه ملی ایران- سازمانهای خارج کشور

۷. همبستگی جمهوریخواهان ایران

۸. اتحاد جمهوریخواهان ایران

۹. حزب چپ ایران

۱۰. کنگره ملیتهای ایران فدرال

۱۱. شورای دموکراسی خواهان ایران

۱۲. همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۱۳. کمپین برای آزادی کارگران زندانی

۱۴. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۱۵. تشکل اتحاد پزشکان

۱۶. اتحاد جوانان محلات ایران (اجما)

۱۷. کمیته سراسری دانشجویان کردستان

۱۸. تشکل دانش آموزان انقلابی تهران

۱۹. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

۲۰. نهاد اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۱. نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی

۲۲. جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه فنی دخترانه سنندج

۲۳. جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه یزدان‌پناه کردستان

۲۴. جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه کردستان

۲۵. جمعی از فعالین دانشگاه جندی شاپور

۲۶. گروه دختران آفتاب ارومیه

۲۷. گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر

۲۸. دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

۲۹. جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه بهشتی

۳۰. نهاد اتحاد دانشجویان استان تهران

۳۱. نهاد جنبش دانشجویی دانشگاه شهرقدس

۳۲. نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال

۳۳. کمیته بین المللی علیه اعدام

۳۴. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

۳۵. کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)

۳۶. فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

۳۷. نه به تابو ، نه به خشونت علیه زنان

۳۸. کودکان مقدمند ( کمپین بین المللی در دفاع از حقوق کودکان)

۳۹. کمپین بایکوت جمهوری اسلامی

۴۰. حق زن

۴۱. اکس مسلم اسکاندیناوی

اینرا هم بخوانید

نقد کتاب توماس پیکتی; سرمایه در قرن بیست و یکم- حسین مرادبیگی

لینک دریافت کتاب در فورمت پی دی اف از اینجا