ترانه علیدوستی در اولین پست اینستاگرامی پس از زندان: فریاد زندگی بی جواب نمی‌ماند

ترانه علیدوستی در اولین پست اینستاگرامی پس از زندان: فریاد زندگی بی جواب نمی‌ماند.تصویری از چشم‌بندی که برای بستن چشم‌هایش در زندان استفاده شده بود را به همراه شعری از احمد شاملو به یاد زندانیان محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین منتشر کرده است:

https://www.instagram.com/p/Coz0gCcM3Zy/?hl=de


«هیچ کجا، هیچ زمان
فریاد زندگی
بی‌جواب نمانده است

قلب خوب تو
جواب فریاد من است.»

به یاد پژواک خواهری در سلول‌های تنگ مکرر،

و همه‌ی خواهرهای در بندِ همیشه.

اینرا هم بخوانید

مژگان کشاورز، مأموران در زندان برای گرفتن عکس، مجبورم کردند کاملا لخت شوم

مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان، اعلام کرده است که مأموران حکومتی در زندان در دوران …