آکسیون اعتراضی در تورنتو در پاسخ به 51 گروه داخل ایران و در حمایت از انقلاب مردم و گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی رژیم


آکسیون اعتراضی در تورنتو به فراخوان حزب کمونیست کارگری و حزب کمونیست ایران 

در پاسخ به 51 گروه داخلی و در حمایت از انقلاب مردم و گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی رژیم

کل برنامه

بابک یزدی مجری برنامه

یدی محمودی از حزب کمونیست کارگری

شاهین خلیلی از حزب کمونیست ایران

سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری-چپ عراق

ابراهیم آسترکی قرائت مفاد منشور بیست گروه به انگلیسی

هادی وقفی قرائت بخشی از مفاد منشور به فارسی

اینرا هم بخوانید

جوادی آملی: وقتی دختران اختلاس و فقر را می بینند حجاب را هم قبول نمی کنند

  آیت‌الله جوادی آملی در توییتر نوشت:”اگر به همین دختران جامعه کلام اهل بیت گفته …