پخش زنده: تظاهرات اعتراضی در بروکسل برای قرار دادن سپاه جمهوری اسلامی در لیست سازمانهای تروریستی

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …