شعارهای شبانه در چند منطقه تهران و اصفهان

چند منطقه از شهر تهران از جمله نارمک، پونک، شهرک باقری، شهرک اکباتان، مشیریه و همچنین مناطقی از شهر اصفهان عصر و شامگاه پنج‌شنبه چهارم اسفند ماه شاهد سردادن شعارهای شبانه و شعارنویسی‌های ضد حکومتی بودند. معترضان در مناطقی از تهران با شعار «دلار بالای پنجاه، لعنت به آیت‌الله» به افزایش ساعتی قیمت دلار واکنش نشان دادند و در اصفهان شعار «دشمن هر ایرانی، جمهوری اسلامی» را دیوارنویسی کردند.

جمعی از مردم معترض در نارمک، واقع در شرق تهران، اقدام به سردادن شعار شبانه ضد حکومتی کردند. معترضان در نارمک در شعارهای شبانه خود از جمله شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی» سر دادند.

منطقه پونک نیز پنج‌شنبه شب شاهد شعارهای شبانه جمعی مردم معترض علیه جمهوری اسلامی بود. شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و همچنین «دلار بالای پنجاه، لعنت به آیت‌الله» از جمله شعارهای معترضان در این منطقه از غرب تهران بود.

شعارهای شبانه مرتبط با افزایش قیمت دلار از هفته گذشته و با رکوردزنی ساعتی قیمت دلار در بازار ارز تهران به شعارهای شبانه مردمی علیه جمهوری اسلامی افزوده شده است.

معترضان شامگاه پنج‌شنبه چهارم اسفند ماه در شهرک باقری، واقع در غرب تهران، اقدام به سردادن شعارهای شبانه و ضد حکومتی از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی خود کردند.
معترضان در این شهرک از جمله شعار «مرگ بر سپاهی»، «رضا شاه روحت شاد» و «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی» سر دادند.

شهرک اکباتان در غرب تهران نیز پنج‌شنبه شب باردیگر شاهد شعارهای شبانه و ضد حکومتی جمعی از مردم معترض بود. معترضان همچنین در شهرک اکباتان به شکل گسترده‌ای اقدام به شعارنویسی کردند.

«زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر سپاهی»، «مرگ بر بسیجی» و «مرگ بر خامنه‌ای» از جمله شعارهایی است که معترضان به دیوانورسی آنان در اکباتان پرداختند.

منطقه مشیریه در جنوب شرقی تهران نیز عیر و شامگاه پنج‌شنبه چهارم اسفند ماه صحنه شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی بود و معترضان شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» را در این منطقه دیوارنویسی کردند.

مناطقی از شهر اصفهان نیز عصر و شامگاه پنج‌شنبه شاهد شعارهای شبانه ضد حکومتی و شعارنویسی معترضان بود. معترضان به ویژه در واگن‌های متروی اصفهان اقدام به شعارنویسی علیه جمهوری اسلامی کردند.

«مرگ بر خامنه‌ای»، «فقر، فساد گرونی، میریم تا سرنگونی»، «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «دشمن هر ایرانی، جمهوری اسلامی» از جمله شعارنویسی‌های معترضان در متروی اصفهان بود.رادیو فردا

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …