همبستگی انسانی: بیانیه مجلس خبرگان رژیم، گرانیها و دلار ۵۰ هزار تومانی

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای