شازده “دمکرات!” و شاه‌پرستان فاشیست! سیاوش مدرسی

میتینگ اول اسفند ۲۰ فوریه مقابل ساختمان اتحادیه اروپا با تعداد بسیار کمی و با مشارکت دارودسته‌های نئوفاشیست هوادار سلطنت شازده رضا پهلوی با سخنرانی‌های پرشور فاشیستی و شاه‌پرستانه عده‌ای و حمله و ضرب و جرح یکی از مخالفین “شاهزاده مقدس” همراه بود.


این آکسیون ضد انقلابی بنام انقلاب “زن، زندگی، آزادی” بلافاصله با لبیک همتاهایشان در حکومت کثیف اسلامی مواجه شد. تا جایی که “خبر آنلاین” رژیم بلافاصله شادمانه با عنوان: “پشت پرده تظاهرات ضدانقلاب در بلژیک، با مشت و لگد به جان هم افتادند” به اوباش لمپن سلطنت‌پرست لبیک گفتند و انقلاب “زن، زندگی، آزادی” را به باد حمله گرفتند.
بارها علیه اقدامات و تحرکات ارتجاعی دارودسته‌های منصوب به رضا پهلوی هشدار داده‌ شده و امّا جناب شازده رضا پهلوی به اصطلاح دمکرات توبره سیاهی را بر دوش میکشند! برای سلب مسئولیت از خود و در دست‌گرفتن علم‌و‌کتل دمکراتیک در بین هوادارانش در آن واحد هم “سلطنت موروثی” خواه است، هم “جمهوری‌خواه” است و دست آخر “سلطنت‌طلب انتخابی” هستند او نماینده و وکیل همه این فرقه‌ها و دارودسته‌های ارتجاعی است و همسرش هم پرچمدار چماق‌کشها و لمپنهای خیابانی این ائتلاف.


حقیقت این است که تنها کارائیی ادعاهای عوامفریبانه رضا پهلوی و کپی کردن لاف و گزافهای خمینی در “نوفل‌و‌شاتو” بسیج دارودسته‌های فاشیست و ارتجاعی و ضد انقلابی و “شونیست‌ها” است.
ضرب و جرح حسن حبیبی مخالف سلطنت توسط اوباش سلطنت طلب در تجمع بروکسل باید همزمان در کنار حمله به مخالفین درلندن و کف‌چرانی‌های “میکشیم و میبریم!” و هوا کردن عکس جلاد ساواک و جان‌نثار همایونی “پرویز ثابتی” و ادعاهای مضحک دمکراتیک جناب شاه‌زاده دیده شود. اینها اتفاقات ساده نیستند اجزا مشترک یک تحرک سیاسی ایست! که باید طرد و منزوی شود. انقلاب “زن، زندگی، آزادی” و اعتراضات گسترده اعتصابات کارگری اخیر تنها رژیم سیاه اسلامی را نشانه نگرفته است! این انقلابی علیه خفقان، سرکوب، فقر و چپاول و عقب‌ماندگی و ارتجاع است. انقلابی برای ساختنی دنیایی بهتر، آزاد و پیشرو. به هیچ نیرویی، به هیچ دارودسته‌ای امکان عرض اندام ارتجاعی را ندهیم! به هیچ شاهزاده، نهاد و شخصیتی اجازه ندهیم که به نام ما و انقلاب‌ مهسا امینی از همین امروز چماق سرکوب بچرخانند و وعده اعدام و کشتار را بدهند.
وعده رهبری دوران انتقال اینها همین است که امروز آنرا اجرا میکنند.

اینرا هم بخوانید

گزارشی از یک قتل- قربانیان گمنام معدن مرگبار- مهران معدن کار

کارگر کمونیست ۷۹۷روزنامه هم میهن در گزارشی از جزئیات مرگ ۶ کارگر در معدن مرگبار …