هشت مارس امسال روزی در ادامه انقلاب- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۸

بیش از ۵ ماه است که انقلاب زن،زندگی، آزادی جریان دارد . انقلابی که آنرا زنانه میخوانند و قتل مهسا امینی آنهم فقط و فقط به جرم نداشتن حجاب باعث شد که  به خشم و نفرت مردم علیه ۴۴ سال حاکمیت آپارتاید جنسی در ایران  شعله کشد. انقلابی که امروز در ادامه اعتراضات هر روزه مردمی در کف خیابان  با منشور خواستهای حداقلی اش گامی بزرگتر به جلو برداشته و و نوید بخش جامعه ای است که در  آن تبعیض نباشد، ظلم و ستم طبقاتی و استثمار نباشد، خرافه و مذهب نباشد و  مردم آزاد و مرفه و شاد زندگی کنند . و این منشور  انقلاب مردمی است که عزم جزم کرده اند تا  برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهند.  انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی جامعه از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری . و این منشوری است که به مضمون و خواستهای قطعنامه ها و بیانیه های هشت مارس، روز جهانی زن نیز روشنایی می بخشد.

ویژگی هشت مارس، روز جهانی زن  امسال در ایران  اینست که در دل چنین انقلابی آنرا گرامی میداریم . بعلاوه اینکه این روز بنا بر تعریف بعنوان روز آزادیخواهی و برابری طلبی و علیه تبعیض جنسیتی علیه زن در تمام وجوه آن  پیوند مستقیمی با انقلاب مردم در ایران دارد. به این اعتبار هشت مارس امسال در ایران روزی در ادامه انقلاب است . انقلابی که توجه جهانین را بخود جلب کرده و هشت مارس آن نیز بازتابی جهانی خواهد داشت.

بنابراین  در این انقلاب که زنان در صف مقدم آن قرار دارند. در این انقلاب که کل جامعه علیه  بساط زن ستیری این حکومت و علیه استثمار و فقر و فلاکت و سرکوب حاکم بر جامعه به پا خاسته است، هشت مارس بیش از هروقت  روز اعتراض همه مردم است و باید باشد. و با چنین رویکردی باید به تدارک برگزاری روز جهانی زن به عنوان یک روز سراسری اعتراض در تمام شهرها رفت و سازمانش داد. همین الان ۵۲ تشکل از  دانشجویان، جوانان انقلاب محلات و فعالین دفاع  از حقوق زن برای یک هشت مارس بزرگ و سراسری فراخوان داده اند. همان تشکلهایی که قبلا  در فراخوان بیست و هفتم بهمن ماه در بیش از بیش شهر حرکت و اعتراض شکل دادند.  این فراخوان نشان بارزی از هشت مارس در  ادامه انقلاب است. باید وسیعا به این فراخوان اعتراضی سراسری پیوست.  در همین راستا هشت مارس، این روز جهانی زن را باید در تمام محلات و خیابانها و پارکها و متروها جشن گرفت. این روز را باید در دانشگاهها و مدارس و در همه جا جشن گرفت. این روز را  باید با برپایی تجمعات اعتراضی و مارش رفتن در کف خیابانها و با فریاد شعار های اعتراضی و سر دادن شعار زن، زندگی، آزادی گرامی داشت. این روز را  باید با رقص و شادی و بر سر دست چرخاندن حجابها و حجاب سوزان جشن گرفت و  بالاخره اینکه به این مناسبت با سر دادن شعارهای شبانه و همخوانی ترانه زیبای برابری و فریاد شعارهای آزادی، آزادی، آزادی، مرگ بر دیکتاتور عزم و قدرت اتحاد سراسری خود را  برای پایان دادن به عمر ننگین حکومت  آپارتاید جنسی و بساط جنایات و سرکوبش به نمایش گذاشت.

بدین ترتیب اکتیویست های اجتماعی در تمام عرصه های نبرد با جمهوری اسلامی از جمله فعالین کارگری و معلمان ، فعالین دفاع از حقوق کودک و بخش های مختلف معترض جامعه در کنار فعالین دفاع از حقوق زن باید بکوشند تا  دست در دست هم روز جهانی زن را به یک روز بزرگ اعتراضی تبدیل کنند.

برای برگزاری چنین هشت مارسی از هم اکنون باید تدارک دید. در و دیوار را  با  شعار های آزادیخواهانه پر کرد و همه جا را به رنگ این روز بزرگ اعتراضی در آورد.

همچنین همه میدانیم یک پرونده قطور جنایات حکومت اسلامی، قربانیان زن هستند. هشت مارس روز گرامیداشت یاد همه جانباختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی  از جمله گرامدیاشت یاد مهساها، ساریناها، حدیث ها و نداها  ونیکیتا ها و همه انسانهایی است که در طول ۴۴ سال حاکمیت رژیم آپارتاید جنسی بدست جانیان  اسلامی به قتل رسیدند .

و بالاخره اینکه هشت مارس ، روز جهانی زن، روز برافراشتن پرچم خواست های حداقلی است که بیست تشکل از کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالین زن منشورش را دادند و معنای واقعی این منشور یعنی پایان دادن به کل بساط توحش و بربریت حاکم. زنده باد هشت مارس روز جهانی زن.

اینرا هم بخوانید

افزایش۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت- محمد شکوهی

مرکز آمار جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی از وضعیت اقتصاد حکومت منتشر کرده که در بخشی …