تجمعات بازنشستگان در استانهای مختلف

امروز سه‌شنبه ۹ اسفندبازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی طبق فراخوان از قبل در استان های مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراض بازنشستگان به وضعیت نامناسب معیشتی، حقوق ناچیز و عدم پاسخگویی حکومت به خواست های آنها است. تجمعات پی در پی بازنشستگان در شرایط کنونی اتفاق مهمی است که شایسته است با حمایت گرم همه مردم معترض روبرو شود.

اراک

ایلام

مریوان

شهر کرد

اردبیل

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …