پخش زنده: علیه جنایت ایادی جمهوری اسلامی بخاطر مسموم کردن سریالی و عمدی دانش آموزان وسیعا اعتراض کنیم

اینرا هم بخوانید

کودکان مقدمند: حقوق کودکان و اجلاس سازمان جهانی کار