پیام حمید تقوایی به مردم ایران: در پاسخ به حمله شیمیائی حکومت به مدارس یکپارچه اعتصاب و اعتراض کنیم!

متن پیام ویدئویی به مردم ایران

فاجعه مسموم کردن دختران دانش آموز که از ٣ ماه قبل شروع شد، امروز به مدارس پسرانه و دانشگاه ها گسترش پیدا کرده و به یک فاجعه سراسری تبدیل شده است. بیش از هزار دانش آموز در ده ها مدرسه و در بیش از ١٣ شهر قربانیان این فاجعه هستند. صدها کودک و نوجوان بخاطر مسمومیت در بیمارستانها بستری شده اند و سه روز قبل یک کودک ١١ ساله بنام فاطمه رضایی در شهر قم جان خود را در اثر مسمومیت از دست داد.

مسئول و عامل مستقیم این جنایت جمهوری اسلامی است. همه ما این را میدانیم. این فاجعه را میتوانیم تنها با قدرت اعتراضمان خنثی و متوقف کنیم، حکومت را به زانو در بیاوریم و اجازه ندهیم به این جنگ شیمیائی علیه فرزندان ما ادامه بدهد.

فی الحال خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف در جلوی مدارس تجمع کرده اند، دست به اعتراض زده اند، علیه حکومت شعار داده اند و فریاد دادخواهیشان را بلند کرده اند. ولی این حرکت نباید فقط به خانواده ها محدود بماند. این اعتراض باید گسترش پیدا کند. باید ما معلمان، دانشجویان، کارگران، بازاریان، و همه بخشهای جامعه به این حرکت بپیوندیم. این امر و مساله همه ماست. جان کودکان همه ما در خطر است و باید در برابر این جنایت متحد و یکپارچه بایستیم.

یک اسلحه موثر و کارساز ما اعتصاب است. اکنون زمان آن فرا رسیده که معلمان دست به اعتصاب بزنند، و خانواده ها از فرستادن فرزندانشان به مدارس خودداری کنند. مدارس دخترانه و پسرانه باید تعطیل شوند و دانش آموزان و خانواده ها و معلمان در جلوی مدارس تجمع و اعتراض کنند و خواهان این باشند که مدارس به محل امنی برای تحصیل فرزندانشان تبدیل بشوند. به این ترتیب ما میتوانیم اعتراضات میدانی خودمان را در خیابانها و در صحن دانشگاهها و در جلوی مدارس، با اعتصاب تقویت کنیم. میتوانیم سیستم آموزشی این حکومت جنایتکار را از کار بیندازیم. جامعه یک حالت نرمال و متعارف ندارد و ما باید تمام توان خود را به کار ببریم که کل این حکومت و کل نظم موجود فلج بشود. اعتصاب معلمان و دانش آموزان و دانشجویان و تجمع های اعتراضی آنان در صحن دانشگاهها و در مقابل مدارس و مراکز دولتی میتواند ضربه محکمی به حکومت وارد کند ونه تنها این سیاست جنایتکارانه را خنثی کند بلکه کل این حکومت تبهکار را بزیر بکشد.

با آرزوی پیروزی!

حمید تقوایی

١٠ اسفند ١٤٠١ ، ١ مارس ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای شهرها

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۶۰:آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای …