مسمومیت دنباله دار دختران دانش آموز- خاطره محرم نژاداصل

بیشتر از سه ماه از گزارش اولین مسمومیت مشکوک تعدادی از دانش آموزان دختر در شهر قم می گذرد و تا امروز این جریان ادامه دارد و این قضیه مسمومیت ناشناخته به مدارس دخترانه دیگر در شهرهای مختلف نیز سرایت کرده است. تاکنون تعداد بسیاری از دانش آموزان مسموم شده و در بیمارستان بستری شده اند و در بین آنها یک دختر یازده ساله در قم به نام فاطمه رضائی جان خود را از دست داده است.
در تمام این مدت جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از این مسمومیت ها انجام نداده است و حتی هیچ توضیح قانع کننده ای نیز بیان نکرده است و تمام سرنخ آنها این است که سم خفیفی است ولی نمی دادند این سم از کجا وارد مدارس دخترانه شده است.
کاملا واضح است که این قضیه اقدامی است حکومتی و از پیش تعیین شده، شبیه خیلی از جنایاتی که در این حکومت انجام شده است تا از این طریق بتوانند به نقشه های شوم خود برسند مثل آتش زدن زندان اوین، شلیک موشک به هواپیمای اکراینی و صدها جنایت دیگر …
با شروع انقلاب زن زندگی آزادی، این دانش آموزان دهه هشتادی بودند که حجاب را از سر برداشتند و در مدارس عکس خمینی و خامنه ای را زیر پا انداختند و بی پروا رقصیدند و هم صدا با بقیه معترضان این انقلاب جاری به خیابان ها آمدند. باید گفت این دهه هشتادی ها نقش به سزایی در انقلاب زن زندگی آزادی ایفا کردند و در مقابل حاکمان زن ستیز ایستادند.
حکومت سعی دارد از طریق این مسمومیت سریالی، نه تنها خود دانش آموزان بلکه خانواده های آنها را نیز بترسانند اما این حکومت سخت در اشتباه است با این حرکت فقط نفرت و کینه مردم نسبت به این حکومت بیشتر و بیشتر می شود. با تمام این نقشه ها و اتفاقات، معترضان جان دوباره می گیرند خانواده های دانش آموزان دختر نیز قطعا به معترضین می پیوندند و اعتراضات گسترده ای در راه است.

اینرا هم بخوانید

نامه‌ی سرگشاده به عمرایلخانی زاده- شمی صلواتی

«نامه‌ی سرگشاده به عمرایلخانی زاده…یکی از رهبران سازمان زحمتکشان کردستان ایران» با سلامی گرم، خدمت …