هشت مارس و تشکیلات خارج کشور حزب- سیاوش مدرسی

یک سوال از سیاوش مدرسی دبیر تشکیلات خارج کشور

انترناسیونال: ٨مارس روز جهانی زن در کشورهای مختلفی گرامی داشته میشود. سوالی که دارم اینست که حزب کمونیست کارگری در خارج کشور در این رابطه چه برنامه هایی دارد؟ آیا امسال ویژگی هایی با توجه به انقلاب زن زندگی آزادی در برنامه های شما تدارک دیده شده؟

سیاوش مدرسی:  ۸ مارس امسال در ایران و حتی اجازه بدهید با جرات بگویم که در جهان و در بین نیروهای مترقی و معترض و پیشرو تحت تاثیر انقلاب “زن،زندگی،آزادی” رنگ و بوی دیگری دارد. در واقع این انقلاب و این شعار بدون نیاز به هیچ وکیل و برگزیده‌ای عمیقترین تاثیرات را تا هم‌اکنون بر جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جهان غرب برجای گذاشته است.شهردار شهر “ونکوور” در کانادا ماه مارس را ماه “زن، زندگی،آزادی” نام گذاری کرده است و چند سازمان سوئدی روز جهانی زن با شعار  “زن، زندگی،آزادی” در تدارک برپایی تظاهرات و یا مراسمهایی هستند و این بیشک آغاز کارزار است.

این برجسته ترین ویژگی ۸ مارس امسال در داخل و خارج از ایران است. به این معنی امسال روز جهانی زن روز تعرض مجدد انقلاب  “زن، زندگی،آزادی” به رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی، روز تعرض جنبش برابری طلبانه در جهان علیه زن ستیزی و انسان ستیزی حکومت نکبت اسلامی و ارتجاع در جهان است.بنظر من امسال روز جهانی زن عملاً به انقلاب و به مبارزه‌ای طولانی برای سرنگونی رژیم سفاک اسلامی وصل شده است.در همین سه ماهه اخیر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی اقدام به تعرضی کثیف و حمله شیمیایی به مدارس عمدتا دخترانه و دبیرستانها و خوابگاه‌های دخترانه کرده است. آمار و وسعت این عملیات سیاه تمام جهان را شوکه کرده است و بازهم جنبش  “زن، زندگی،آزادی” را به خیابانها و مدارس و دانشگاه‌ها فراخوانده است.

تاکید من بر این نبرد روزمره است که بطور قابل توجهی ابعاد و جنبه های جدیدی پیدا میکند و بر سازماندهی و مبارزه تشکیلات خارج کشور حزب هم تاثیر میگذارد و باید هم بگذارد.تشکیلات ما نبضش با نبض انقلاب در ایران میزند، کمیته‌ها و واحدهای تشکیلات خارج از هم اکنون در تدارک برپایی تظاهراتها و میتینگها و مراسمهایی در شهرهای مختلف هستند از ونکور تا تورنتو و اتاوا در کانادا تا استکهلم، مالمو و یوتبوری در سوئد و در فرانکفورت، کلن و هانوفر و کاسل در آلمان تا چند شهر کوچک و بزرگ دیگر تظاهراتها و میتینگهایی سازمان داده شده است.

امسال روز ۸ مارس روز چهارشنبه است و عزیزان تشکیلات خارج از روز شنبه‌ روزهای اعتراضی سازماندهی را آغاز کرده‌اند. تظاهرات، سخنرانی تهیه پوسترها و پلاکاتهایی در دستور کار عزیزان است.

مطمئناً باز هم به  انقلاب “زن، زندگی،آزادی”، به امواج اعتراضات و اعتصابات کارگری نشان خواهیم داد و اعلام خواهیم کرد که در هرجای جهان که باشیم همرزم و هم سنگر انقلاب ایران تا نابودی کلیت نظام کثیف اسلامی برای برپایی دنیایی بهتر خواهیم ماند.   

اینرا هم بخوانید

گزارشی از یک قتل- قربانیان گمنام معدن مرگبار- مهران معدن کار

کارگر کمونیست ۷۹۷روزنامه هم میهن در گزارشی از جزئیات مرگ ۶ کارگر در معدن مرگبار …