عضو کمیته حکومتی بررسی دلایل مسمومیت:شمار دانش‌آموزان مسموم به ٥هزار نفر رسیده‌است.

عضو کمیته حکومتی بررسی دلایل مسمومیت:شمار دانش‌آموزان مسموم به ٥هزار نفر رسیده‌است.۲۳۰ مدرسه درگیر مسمومیت بودند.

محمدحسن آصفری گفت: طبق گزارش ارائه شده متاسفانه تعداد زیادی از مدارس ما درگیر مسمومیت شده‌اند که آمار ارائه شده تا دیروز درگیری ۲۵ استان کشور شامل تقریبا ۲۳۰ مدرسه می‌شود که به دنبال آن بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز دختر و پسر مسموم شده‌اند از این آمار بیشترین مسمومیت مربوط به دختران و کمترین مربوط به پسران بوده است.

وی در باره منشأ مسمومیت دانش آموزان، اینکه گاز یا مورد دیگری بوده است؛ به ایسنا گفته: طبق اطلاعات به دست آمده که البته هنوز هم ۱۰۰ درصد تایید نشده، مسمومیت در برخی موارد به دلیل انتشار گاز خاصی بوده که در جاهای مختلف متفاوت است مثلا در برخی موارد حاوی بوی گندیده یک نوع میوه خاص بوده است، به هرحال موضوع در حال بررسی است تا نوع مسمومیت و ماده آن مشخص شود وزارت بهداشت به طور جدی دنبال می‌کند لذا باید منتظر نتایج سم‌شناسی وزارت بهداشت بود.

اینرا هم بخوانید

انتخابات ترکیه؛ اردوغان اکثریت را بدست آورد

*رادیو فردا:شورای عالی انتخابات ترکیه با شمارش بیش از ۹۹ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری …