متن چند سخنرانی ارائه شده در کنفرانس کمپین برای آزادی کارگران زندان در حمایت از منشور ۲۰ تشکل- یکم مارس ۲۰۲۳

سخنرانی شهلا دانشفر در حمایت از منشور ۲۰ تشکل

سخنرانی کاظم نیکخواه در کنفرانس حمایت از منشور ۲۰ تشکل

متن سخنرانی راحله راحمی پور در کنفرانش کمپین برای آزدی کارگران زندانی

متن سخنان فرهاد میرزایی از معلمان معترض از ایران در کنفرانس حمایت از منشور

سخنرانی اریک لرنر درکنفرانس حمایت از منشور ۲۰ تشکل

 پیام لوران ژولی در حمایت از منشور ۲۰ تشکل از جانب  کمیته های سندیکالیستی انقلابی (بخشی از کنفدراسیون از ث ژ ت فرانسه)

سخنرانی حسن صالحی  در کنفرانش کمپین برای آزدی کارگران زندانی

متن فارسی سخنرانی سعید نعما دبیر کل فدراسیون اتحادیه های کارگری عراق

اینرا هم بخوانید

افزایش۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت- محمد شکوهی

مرکز آمار جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی از وضعیت اقتصاد حکومت منتشر کرده که در بخشی …