برگزاری هشت مارس روز جهانی زن در تهران. ویدئو و عکس‌ها

«دوشنبه ۱۵ ۱سفند، به مناسبت ۸ مارس، گروهی از زنان در تهران، با پلاکارد، بنر و شعارهای خود ضمن محکوم کردن حملات شیمیایی به دختران دانش‌آموز و دانشجو، بار دیگر شعارهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را فریاد زدند.»

گروهی از زنان مبارز داخل کشور
جمعی از فعالین زنان داخل کشور

شعارها:
ما خواهان لغو فوری اعدام هستیم.

کودک همسری مصداق تجاوز به کودکان است.
حمله شیمیایی/ داعش ما شمایی

حفظ محیط زیست، حفظ زندگیست

ما خواهان همه حقوق انسانی برای همه‌ مهاجرین و همه مردم با هر گرایش جنسیتی هستیم.

لغو همه قوانین تبعیض آمیز در همه عرصه ها

۸مارس روز عصیان علیه زنستیزی

رفاه حداکثری برای همه مردم فارغ از جنسیت و یا شاغل و بیکار بودن.

زنزندگیآزادی ‌/ یعنی زنان مالک بدن خود هستند

هشتمارسروزجهانیزنزندگی_آزادی

▪️ویدئو و عکس‌های ارسالی به بیدارزنی

https://t.me/bidarzani

تهران چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ : اعتراض جمعی از زنان با پلاکاردهایی در دست و خواندن ترانه ” که من زنم”

اینرا هم بخوانید

انتخابات ترکیه؛ اردوغان اکثریت را بدست آورد

*رادیو فردا:شورای عالی انتخابات ترکیه با شمارش بیش از ۹۹ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری …