یک جمعه اعتراضی بزرگ دیگر در زاهدان.زندانی سیاسی آزاد باید گردد

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۴۹»یک جمعه اعتراضی بزرگ دیگر در زاهدان.زندانی سیاسی آزاد باید گردد

امروز جمعه ۱۹ اسفند علیرغم لشکر کشی حکومت و جو امنیتی سنگین جمعیت بسیاری از مردم در زاهدان همچون جمعه های گذشته به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.  از جمله مردم شعار می دادند: “آزادی آزادی آزادی”، “علمای زندانی آزاد باید گردند”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “ما همه اهل جنگیم  حیف که بی تفنگیم”، “می‌کشم می‌کشم  هر که برادرم کشت”، و ” مرگ بر حکومت بچه‌کُش”. نیروهای سرکوب حکومتی در برابر جمعیت عظیم مردم جرات دخالت به خود ندادند و مردم به راهپیمایی در سطح شهر و شعار دادن ادامه دادند.

بنا بر خبرها در راسک حکومت از وحشت اعتراضات مردم نیروی سرکوب بسیاری را مستقر کرده بود. سیستان و بلوچستان و بویژه شهر زاهدان یک کانون داغ انقلاب زن، زندگی ، آزادی است. در جریان اعتراضات مردم در این استان دستگیریهای زیادی صورت گرفته و زندانی سیاسی آزاد باید یک بنر برجسته تجمع اعتراضی امروز مردم در زاهدان بود.   

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰ مارس ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

تجمع  اعتراضی کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی و فولاد خزر

روز شنبه هشتم مهر ماه بخشهای مختلف کارگران مخابرات استان آذربایجان شرقی یعنی کارکنان رسمی، …