پخش زنده: پوشش ویژه اعتراضات اولین روز فراخوان چهارشنبه سوری در سراسر کشور – دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت