پخش زنده: پوشش ویژه اعتراضات اولین روز فراخوان چهارشنبه سوری در سراسر کشور – دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …