چهارشنبه سوری در دهها شهر کشور با شعارهای ضد حکومتی

سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ امروز سه شنبه در دهها کشور مراسمهای چهارشنبه سوری با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. فیلمهایی از این برنامه هاک فیلم های بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

تهران

گرگان

تهران هفت حوض

رشت

اصفهان

فردیس کرج

تهران وحیدیه

اکباتان

رشت

گوهردشت

زنجان

اینرا هم بخوانید

سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند

هرانا:سیزده زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قزلحصار، «تماس و ملاقات ممنوع» شدند.روز دوشنبه ۳ …