کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: اقدام بمناسبت سال نو

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در آستانه سال نو در اعتراض به نبود آزادیهای سیاسی اجتماعی و سرکوب و زندان، اعدام و کشتار، در فراخوان سال نو با تهیه کارت تبریک همراه با عکس و اسامی زندانیان سیاسی و هدیه آن به یکدیگر تلاش میکند توجه جامعه و جهانیان را به شرایط زندانیان سیاسی در ایران جلب کند و بار دیگر جهت فشار به دولتهای غربی در حمایت از انقلاب #زنزندگی_آزادی و پارلمان هلند به موضوع زندانیان سیاسی و خانواده هایشان در اقدامی کارتهای تبریک نوروز همراه با عکسهایی از زندانیان سیاسی را تهیه و برای اعضای کمیسیون امور خارجه و وزارت امور خارجه هلند ارسال کرد.

ما از تمام مردم شریف، آزادیخواه و انساندوست میخواهیم در ایام نوروز و سال نو زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه را فراموش نکنیم. ما بر اقدامات تعرضی خودمان برای جلب حمایت جامعه جهانی، دولتهای اروپایی و مراجع بین المللی ادامه خواهیم داد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۷ اسفند ۱۴۰۱/ ۱۸ مارچ ۲۰۲

اینرا هم بخوانید

آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای شهرها

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۶۰:آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای …