ویژه برنامه انقلاب زن زندگی آزادی در تلویزیون کانال جدید، به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

باهم: واقعیت تنش‌های طالبان و حکومت ایران – وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان