جمهوری اسلامی جواب را خواهد گرفت- یاشار سهندی

به مانند هر سال مسخره بازی سه جانبه گرایی حکومتی با حمایت همه جانبه از سرمایه با مصوبه 27 درصدی حقوق کارگران از طرف شورای عالی سرمایه به پایان رسید. خبرهای مانند ساعتها چانه زنی نمایندگان سه طرف که جانبدار یک طرف هستند توهین به شعور کارگران است. این سنت هر ساله حکومت در عیدی دادن به کارگران و بازنشستگان است که در آخرین روز سال حال شان را بگیرید. هر سال اینکار را به این امید تکرار میکند که کسی اعتراض نکند و موضوع مشمول مرور زمان 13 روزه شود!


انقلاب زن زندگی آزادی در سال 1401 یک جنبه مهمش جواب به همین شانه بالا انداختن جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات همیشگی کارگران و بازنشستگان هست. حالا جمهوری اسلامی دلش خوش باشد که به اعتراضات جواب نمی دهد و جوابش در مقابل اعتراضات این است:” هیمنی که هست! حرفی هست!” جواب اما در کف خیابان ها داده میشود.انقلاب زن زندگی آزادی، تا اینجا هنوز گوشه ای از قدرت مردم را به نمایش گذاشته، هنوز سال انقلاب به سر نیامده است.


با اعلام افزایش 27 درصدی حقوق کارگران پیام جمهوری اسلامی روشن است. با ادامه عمر حکومت اسلامی سرمایه فقر و فلاکت نه تنها تداوم خواهد داشت بلکه تشدید هم خواهد شد و خود حکومت تضمین این امر است. برای برخورداری از رفاه، سرنگونی جمهوری اسلامی از نان شب واجب تر است.
ته ماجرا از همین حالا معلوم است. این حکم تاریخ است حکومتها در مقابل اراده مردم، مخوف ترین نیروها امنیتی و بیشترین سلاحهای کشتار را داشته باشند محکوم به شکست هستند؛ و ما مردم محکوم به پیروزی. حال جمهوری اسلامی هر چی میخواهد شِلتاق بیندازید. جوابش را در کف خیابان میگیرد.


این جرثومه فساد و تباهی و فلاکت و سیه روزی را باید به گور سپرد تا انسانها و زندگی نفسی چاق کنند. جمهوری اسلامی خود دارد تاکید میکند وجود منحوس اش مانع اصلی است. سال 1402 باید به سال اعتصابات تبدیل کرد نه برای رسیدن به مطالبات بلکه برای سرنگونی حکومت رذل اسلامی.

اینرا هم بخوانید

پیامی به آقای عالی پیام؛ از آن نشان درنده خویی دل بکنید- یاشار سهندی

سلطنت طلبان از دم مدعی اند که شما عمدا رفتید سیخ زدید تو لانه زنبور!ایشان …