تظاهرات “یک میلیون” معترض به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه

وزارت کشور فرانسه شمار تجمع‌کنندگان را بیش از یک میلیون نفر ذکر کرده، اما اتحادیه کارگری CGT که به حزب کمونیست نزدیک است از سه و نیم میلیون تظاهرکننده در سراسر کشور سخن گفته است.

در پاریس، پایتخت فرانسه که وزارت کشور از ۱۱۰هزار تظاهرکننده در آن خبر داده و اتحادیه یادشده شمار آن‌ها را ۸۰۰هزار نفر خوانده اعتراضات به خشونت کشیده شد.شمار تظاهرکنندگان روز پنج‌شنبه ۲۳ مارس در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی به‌مراتب بیش‌تر از دفعات پیش بود.

اینرا هم بخوانید

برنامه اتمی ایران؛ اتحادیه اروپا: تحولات جدید دستیابی به راه دیپلماتیک را دشوار کرده

هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید مدیرکل …