سندی محرمانه: فشرده ای از صحبتهای فرماندهان سپاه در نشست با خامنه ای

اخیرا متن صحبت فرماندهان سپاه در نشست با خامنه ای به بیرون درز کرده است که شامل ۴۴ صفحه از صحبت بالاترین فرماندهان سپاه است. خواندن این سند را به همه دوستان پیشنهاد میکنیم. ما برای سهولت کار فشرده ای از صحبت فرماندهان را اینجا منتشر میکنیم. توجه کنید که خود سند هم همینطور که در توضیح آن در ابتدا آمده است فشرده صحبت فرماندهان و خامنه ای است.

قسمتهایی از صحبتهای فرماندهان سپاه برگرفته از سند محرمانه ۴۴ صفحه ای
دفتر فرماندهي معظم كل قوا (مدظله العالي)آرشيو جلسات فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاریخ جلسه: ١٤٠١/١٠/١٣
شماره طبقه بندی ٦١٠/٢٠٠١٦٧٨سري (نظامي) نسخه آرشيوي
موضوع جلسه: خلاصه سخنان فرماندهان محترم سپاه پاسداران
تعداد حاضرين در جلسه پنجاه و هشت نفر بوده است و مدت زمان اين جلسه چهار ساعت و مطالب آمده در اين گزارش خلاصه شده مطالب مهم از روي نسخه اصلي براي مطالعه مقام معظم رهبري (مد) به نگارش در آمده است.

سرتیب کریمیمان: نمیشود با کسی که درد نان دارد مسلحانه عمل کنیم. وضع مردم خراب است. مردم برای روزی ۵۰ هزار تومان صبح اول وقت میروند سر کار کارگری میکنند بعد با گلوله ۱۵۰ هزار تومانی تولید داخل و خارج مزدشان را بدهیم.

حجت الاسلام محمود محمدي شاهرودي: به جرات ميتوان گفت كه در دوره هاي مختلف خدمتي در نهادهاي مختلف هيچوقت با چنين مسائلي برخورد نداشته ام. مساله ترك لباس مقدس روحانيت، ترك لباس مقدس بسيج ومساله تضاد در نيروهاي اعتقادي در ميان طلاب وروحانيون در دو ماهه گذشته، بنده فكر ميكنم كه حوزه نمايندگي ولي فقيه و عقيدتي-سياسي ارگانهاي سپاه را به شكل زيادي متعجب كرده است. آنها به احكام صادره براي مجازات توسط قوه قضائيه اعتراض دارند. آنها در بحثها نوع برخورد با مردم را توسط قوه قضائيه با انتقادهاي تند واهانت به مراجع وشخص رهبري پاسخ ميدهند.

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی: ما در واحدهاي مختلف در لشكرها اطلاعات و آمار داريم كه درگيريهايي بوده است. بايد مديريت شود. دراينجا ما از يك يا دو نفر صحبت نميكنيم. از يك مجموعه نيروي مسلح با بيش از ششصد هزار نيروي متفاوت صحبت ميكنيم. در همين نيروي قدس حاج آقاي قاآني هستند و تاييد ميكنند كه نيروهايي داريم كه اصلا اساسا اعتقادي اسلامي و ديني ندارند، ولي براي اين كشور ميجنگند و ما حقيقتا انتظاري كه از نيروي خودي داريم از آنها نداريم. ريزش است و شك و شبههاي در اين مساله وجود ندارد و اطلاعات و آمار نهادهاي امنيتي كشور گزارشات بسياري كه از دوازده درصد شروع شده و تا شصت و هشت درصد ريزش هم گزارش داده اند.

سرهنگ شاپور احمدی:نيروي تحت امر من كه جوان و ميانسال و پير را در خود دارد، روبروي مردم نميايستد، وقتي دليل را جويا ميشوي ميگويد نظام براي ما چه كرده كه از او دفاع كنيم. در شهر آبادان نيروهاي بسيجي كادر فقط به كارهاي اداري خود ميپردازند كه در شرح وظايفش آمده است. نيروهاي پايگاهي هم حضرت آقا روشن بگويم نميآيند. دليل نيامدنشان هم ناتواني در سركوب مردم است. آنها ميگويند روبروي مردمي كه از جنس خودشان هستند فقر، كارگري، تنگدستي و جنگ زدگي را بعد از گذشت ساليان حس ميكنند به ميدان پا نخواهند گذاشت. فرماندهي سپاه اهواز در جريان كامل هستند كه در اغتشاشات اخير نيروهاي استانهاي بوشهر و مركز استان و چهار محال بختياري شهر را نگه داشتند. ميزان حضور مردم در اين شهر بعد از سالها در مقابل دولت و نظام بيسابقه بوده است. بيكاري، بي پولي و عدم توجه به مردم آبادان مشكلات و اعتراضات را دامن زده و مردم را به خيابان كشانده است. نيروهاي تحت امر ما بارها تكرار كردهاند اگر بخواهد سال نود و هشت تكرار شود، ما در مقابله با نيروهاي خارجي حشد الشعبي در كنار مردم خواهيم ايستاد. هيچ نيرويي حق ندارد بر روي دختران اين سرزمين اسلحه بكشد.

سرهنگ احسان خورشيدی: هفته گذشته سهميه انبار در سپاه البرز كه توسط چند سرباز وظيفه و يك ستوان تعاوني تحويل شده و به آشپزخانه لشكر ميرفت گزارش شد كه به سرقت رفته است. حفاظت تحقيق كرده به نتيجه رسيده است كه سرقتي در كار نبوده و ماموراني كه مسئول جابه جايي بودند، برده اند همه را در محله هاي فقيرنشين كرج بين مردم تقسيم كرده اند و همين الان هم هنوز در بازداشت هستند و نميدانيم چه بايد بكنيم. مساله همدردی نيروها با مردم مساله كوچكي نيست. اينبار آشپزخانه و آذوقه لشكر را دادند، دفعه بعد اگر اسلحه خانه را دراختيار قرار دادند، چه ميشود كرد.

سرتيپ رحيم نوعي اقدم از نیروی قدس: مساله لو رفتن طرحهاي عملياتي و پيش دستيهاي نيروهاي اسرائيل در تله گذاري عملياتي و داشتن اطلاعات و كد رمزهاي تعيين شده براي عمليات توانسته قدرت ما را در اين مناطق كاهش دهد. پيش دستي نيروهاي اسرائيلي در پنج عمليات به ما نشان داده است كه مساله نفوذ يا عدم همدلي و عدم تمايل نيروها به باقي ماندن در مرزهاي اسرائيل، آنها را به راههاي غير قابل تصوري وارد كرده است. فروش اطلاعات براي كاستن فشار زندگي در شكل اول و در شكل دوم عدم تمايل به جنگهاي روزانه و هفتگي و خستگي نيروها و عدم درك صحيح از موقعيت كنوني كشور و مساله اغتشاشات در كشور نيروها را با تضاد مواجه كرده است.

سرلشكر غلامعلي رشيد: صحبتهاي سروران و عزيزان حاضر در جمع امروز را شنيدم و همانطور كه نشسته بودم، يكباره به ذهن من رسيد كه در همين چند روزه اخير، منظور از چند روزه همين مدت آغاز اعتراضات است، ما سه بار تمرد از دستور و اقدام خودسر به معني اقدام به آتش كردن توپ خانه براي هدف گرفتن اهدافي در تهران را پشت سر گذاشتهايم كه موردي از آن محل بيت رهبري را مقصد هدف توپخانه خود قرارداده بود كه به حمدالله با اقدامات فوري برادران در لشكر اقدامات خوبي در دستگيري و شناسايي عاملان ودست اندركاران اين تفكر به واقع تروريستي به عمل آمد.

سرتيپ اسماعيل قاآني اكبرنژاد: صحبتهاي آقايان را كه من شنيدم احساس كردم كه به واقع علي تنهاست.

سرهنگ خدارحم سارانی: وقتي نيروي تحت امر من ميآيد در دفترم و ساعت روي دست پسر آقاي شمخاني را نشان ميدهد و به من ميگويد قيمت اين ساعت اندازه چهار سال خدمت من در نيروهاي مسلح است، من فرمانده نميتوانم پاسخي بدهم. نميشود در رسانه ملي با اميران و سرداران سپاه و ارتش صحبت كرد و از حقوق پايين آنها صحبت كرد، اما فرزندان آنها خودروهاي ميلياردي سوار شوند. در همين منطقه آزاد بياييد تحقيق كنيد ببينيد ويلاها و تجارتهاي آقايان چگونه است وگمرك جرات ندارد كه جنسهاي وارداتي آقايان كه همه اقلام لوكس هستند را تامين نكند.

سرتیب یدالله بوعلی: در استان فارس مشكلاتي همچون دوستان كه اعلام كردند كمبود نيرو و عدم تامين نيرو را نداريم، اما مشكلات عمل نكردن نيرو به وقت، كمك نيروها به مردم، عدم هماهنگي در نيروهاي نظامي بصورت عمدي، كارشكني در دستورات، احساس همدردي نيروها با مردم كه در چند مورد گزارش اقدام به كمك به مردم به مجموعه هاي پادگاني هم رسيده است. در اين موارد مجموعه هاي پادگاني ارتشي و حتي سپاهي در مقابل عملكرد نيروي امنيتي شهري وارد ميدان و روبرو قرار گرفته اند. من در جلسه شوراي تامين استان فارس از شخص آقاي رحيمي نماينده اداره اطلاعات شنيدم بيش از دو هزار نفر در سطح استان از نظر عقيدتي با سپاه به مشكل خورده و درسه هفته هجم استعفاي اين نيروها به قدري زياد بوده كه صداي امام جمعه هم درآمده استو

سرتيپ دوم محسن كريمی: در نيروي نظامي اراك ميزان اعتقاد به نظام از بيش از پنجاه درصد كمتر شده است. نيروي تحت امر من در رده گروهبان و استوار هم اين روزها التزام به نظر فرمانده ندارد و به نظر من مسائل از ميزان سختي زندگي و بحثهاي متعددي كه دوستان مطرح كرده اند گذشته است. نيروي من امروز در روبروي من سر صف صبحگاهي ميايستد، اعتراض ميشود، بازداشت ميشود، دادگاهي ميشود، اما خم به ابرو نميآورد. اين تضاد نيست، تضاد اعتقادي مساله دار شدن است. من به جرات ميتوانم عنوان كنم بسياري از نيروهاي ما از نظام حتي عبور كرده اند. شايد آقايان نخواهند و نتوانند بيان كنند كه در واحدهاي آنها چه خبرهايي است، اما من مستقيما خدمت رهبري عرض ميكنم كه بسياري از نيروهاي نظامي از نظام عبور كرده اند و خود را براي سيستم جايگزين آماده ميكنند. درگزارشات خواندم كه براي سفر هاي سران دولت و مجلس تمهيداتي انديشيده اند. در اين شرايط مساله تنها يك چيز است، لو رفتن مسير و سفرهای آنها قبل از انجام.

سرتيپ دوم ولي الله بهاريان ازهمدان: دانشجويان و فرهنگيان در اين استان بسيار فعاليتهاي اعتراضي گسترده اي داشته اند. بر اساس اطلاعات استاني ميتوان دريافت كه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي اعتراضي و برنامه ريزي تجمعات با همراهي دانشجويان و نظامياني كه بعضي از آنها شناسايي شده اند صورت ميپذيرد

سرتیپ حمید خرم دل از کهگیلویه و بویر احمد: نيروهاي محلي نظامي و امنيتي با طائفه ها و اقوام اين استان آشنايي نزديك دارند و از سركوب به جد خودداري ميكنند. در اين ميان نيروهاي پشتيباني استانهاي ديگر توان ورود به اين استان را ندارند يا اگر وارد شوند مردم از آنها جلوتر هستند. .ترابري نيرو به اين استان سخت است و جاده ها را مردم ميبندند.

سرهنگ ابراهيم بيدل از تربت جام: ميزان تجمعات خياباني توسط مردم بسيار زياد است و بحران در نيروهاي نظامي ديده ميشود.

سرتيپ نعمتالله باقری از خوزستان: ما از سال نود وهشت هر روزه در اين استان دچار تهديد شبه بحران بوده ايم. شرايط استان خوزستان به طوري است كه حتي نيروهايي كه در اين استان به صورت غيربومي حضور دارند با مردم خوزستان همدردي ميكنند. حاج آقايان اعيان نشين مراجع عظام نظام كسب درآمد ميكنند و بدبختي و مصيبت را مردم ميكشند. نميشود نيروي نظامي و امنيتي هم در اين استان بيچاره و ندار است. هزينهها بالا، اجاره خانه بالا، وضعيت حقوق مشخص است و توان مالي نيروي نظامي در اين استان زير خط فقر است. اعتراضات مردم به انحاء مختلف با هر دليلي بر حق است. نيروي من گرسنه است، سخت كار ميكند و اعتقادي به بهتر شدن وضع خود ندارد. در سپاه اهواز تاكنون هفت تجمع اعتراضي به حقوق و مزايا داشتهايم كه دو تجمع به درگيري و بازداشت كشيده شده است.

سردار محمد مارانی از سيستان و بلوچستان: بعد از آغاز اعتراضات در اين استان تاكنون سيزده نفر از پرسنل مرزي توسط حفاظت دستگير شده اند. اين افراد به ضد انقلاب كمك كرده و بسياري از محموله هاي تسليحاتي كه از مرز پاكستان وارد كشور شده بود را با دريافت رشوه رد و به كشور وارد كرده بودند. در روزهاي گذشته گزارشات نشان ميدهد كه تعدادي از نيروهاي نظامي كه در مرزهاي شرقي كشور هستند، تمايلات خاص براي خارج شدن از مرز و تسليم اتاقك و قلعه هاي مرزي را به ضد انقلاب در سر دارند. شكاف در عقيده به نظام اسلامي در بين نيروهاي مرز شرقي كشور بسيار ديده ميشود. سطح فرار سربازان وظيفه و اعتراضات در خوابگاهها يا مجتمعهاي مربوط به سپاه پاسداران در اين منطقه نا معمول گزارش ميشود.

سرتيپ دوم محمد عبدالله پور: در روزهاي اخير شهرستانهاي استان گيلان درگير مسائل و مشكلات مختلفي از طرف مردم، شيلات و كارگران بوده است. در اين ميان نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين استان در مقابل خروش مردم توان ايستادگي نداشتند. در اغتشاشات قبل حركتها و نتيجه ها مشخص بود، يعني اگر كسي در خيابان وارد ميشد از زمان ورودش تا زمان ارشاد و بازگشت به خانه يا زندان برنامه ريزي شده بود. اين دفعه توان مقابله با دسته هاي مختلف مردم يا همان تعبير خروش مردم كه آوردم نشان ميدهد ما هيچ برنامه اي براي سركوب يا عقب راندن اين افراد كه به واقع مردم هستند، نداشته و نداريم و در آينده هم نخواهيم داشت. جز يك معجزه كه بتواند توان و قدرت مردم را كمتر كند نيروهاي بسيج در بسياري از مناطق بدون پوشش در خيابان توسط مردمي كه دست خالي درميدان هستند دوانده ميشوند، هتك حرمت ميشوند. در استان گيلان با توجه به شرايط خطرناك شهري و حضور بيش از پنج درصد افراد مسلح با سلاح سرد و گرم در اين منطقه بسيار خطرناك و هر لحظه آماده درگيري با نيروها هستند.

سرتيپ علي محمد بختياری از استان لرستان: مردم در اين استان در مقابله با مشكلات در ادارات و نهادهاي دولتي با فحش و ناسزا به حضرت باري تعالي اين نهادهاي اداري را ترك ميكنند. به اين ترتيب شرايط استان در خطر اعتراضات گسترده قرار دارد.

سرتيپ دوم علي جمعه ملك شاه كوهی: درز و نشر اطلاعات اصليترين مشكل در دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي و اقتصادي و فرهنگي كشور است.آقايان گزارش ميكنند كه در سال همين مدت بيش از چندين هزار نفر سرپيچي و تمرد و دستگيري داشته انداغلب آقايان كه در اينجا حضور دارند با نظر من موافق هستند كه سيستم اطلاعاتي و نظامي كشور دچار فساد شده است. پرسنل در مقابل مبالغ كم از پنج ميليون تومان تا صد ميليون تومان اين مسائل را به خارج هدايت كرده اند. مامور ما امروز تمام سعي و تلاشش اين است كه خود را به سرويسهاي خارجي ثابت كند كه ميتواند. اين مساله شوخي نيست.

سرهنگ عباس بنائي خيرآبادي: فرماندهي محترم سپاه استان در مورد شرايط استان صحبت كردند و به كلي وضعيت استان را گفتند. من تنها در مورد سپاه محمد رسول الله چند نكته كوچك عنوان ميكنم. مساله فاصله نيروها از سركوبهاي خياباني به عينه ديده ميشود. يعني نيروي آموزش ديدهاي كه براي شرايط اغتشاش و بحران آماده سازي شده است درست در زماني كه بايد نميتواند از عهده وظايف خودش بر بيايد. البته اينها علل مختلفي دارد و تنها مسائلي كه فرماندهان محترم عنوان كردند نيست. حضرت آقا در نيروي تحت امر من بعضي از مسائل عقيدتي است. نيروي من تمايل به درگيري با دختران و زنان نشان نميدهد، نيروهاي من عنوان ميكنند اگر نيروهاي اغتشاشگر يا هر چيزي كه اسم آن را ميگذاريد مرد بودند با كمال ميل و اعتقاد آنها را سركوب ميكردند، اما چون افراد روبرو زنها و دختران هستند در مقابل مردان ضعيف هستند، لذا از درگيري خودداري ميكنند و به تذكر بسنده ميكنند. در دو دوره درگيري در بلوار ارم شيراز شاهد بودم كه دختران دانشجو را با كلام رهسپار ميكردند در حالي كه تجهيزات در اختيار داشتند. عدهاي از نيروهاي من هم در اعتراضات و صحبتهاي صفهاي آمادگي براي اقدام، تجهزات خود را زمين گذاشته و اعلام كردند اينها خانواده ما هستند و اعتراضاتشان بر حق است و بر مشكلات معيشتي و اقتصادي اعتراض واجب است و حق خود را از نظام ميخواهند. يعني عده ای از نيروهاي من اين اعتراضات را مشروع ميدانند. در اين ميان افرادي كه نيروهاي بيسيم ما هستند كه در مواقع درگيريها و جلوگيري از اغتشاشات مسيرهاي غير واقعي براي نيروهاي كف صحنه ميفرستند و وقتي علت را بدها دنبال كرديم گفتند كه ما با مردم درگيري نداريم و حتي در مقابل بازداشت و توبيخ هم با لبخند و راضي از خود وارد بازداشت شدهاند. اين نيروها حرفهاي مختلفي دارند كه شكاف بين حكومت و اين افراد ميتواند خطر بزرگي را براي نظام و كشور به همراه داشته باشد.

سردار دكتر محمد رضا حسنی آهنگر: دانشگاه امام حسين به عنوان برترين دانشگاه كه به تربيت مديران ارشد و متخصصين كشور كه عموما در صنايع نظامي كشور بعد از پايان تحصيلات به كار گرفته ميشوند، افتخار دارد. شرايط كشور در روزهاي اخير چند تحصن چند ساعته را مابين نيروهاي اين دانشگاه براي مخالفت و اعتراض به شرايط كشور رقم زده است.

سرتيپ محمود چهارباغی: در روزهاي آخر ماموريت من در شهر حلب و اطراف اين شهر من با مشاهداتي روبرو شدم كه بايد به عرض برسانم كه نيروي تحت امر من كه در كشور سوريه و بعضي اوقات هم در كشور عراق عليه جبهه دشمن و جبهه به واقع باطل و كفر مشغول به مبارزه است با خبرهاي بدي از خانواده خود مردد ميشود. در ميان اين خبرها دستگيري افراد خانواده مهمترين مساله است. چطور نيروي تحت امر من در جبهه جمهوري اسلامي عليه كفر و باطل ميتواند عملي درست و دقيق و بنا به فرمايشات حضرت آقا شايسته و در لحظه داشته باشد كه همسر، خواهر، برادر يا پدر او در بازداشت خودمان است. در روزهاي اخير براي آزادي همسرش از زندان اوين با دستور بازداشت سپاه سنگرهاي مبارزه را ترك كرده و پشت درب زندان اوين به انتظار آزادي است. آيا ميشود؟

سرتيپ دوم عليرضا صدرنيا از استان البرز: بنده برخلاف فرماندهان محترم نظامي و امنيتي سپاه ريشه تمام مشكل را در عدم توانايي دولتهاي آقايان روحاني و رئيسي ميدانم. اين حضرات نه تنها در هدايت كشور بلكه در تامين خواسته هاي به حق مردم كوتاهي كرده اند. دولت را به صورت فاميلي اداره ميكنند و تمامي امتيازات برتر را به طرفداران و همپيمانان خود ميدهند. هنوز بر صندلي مديريت تكيه نزده است كه نصف فاميل خود را به محدوده مديريتي خود فراخوانده و مشغول به كار ميكند. خبر دارم رئيس كميته امداد شهر كرج بيش از صد وپنجاه نفر از فاميلهاي خود را مددجوي ناتوان معرفي كرده است. رانت در سپاه تحت امر من بسيار زياد است. چند روز پيش من رفتم به بازديد پمپهاي بنزين درون يكي از پايگاهها كه براي تامين سوخت خودروهاي نظامي كار ميكند و دوساعتي نشستم. چون لباس مبدل داشتم نيروها ميآمدند و علاوه بر سهميه نظامي سهميه ماشينهاي شخصي به صورت مجاني از پمپ ميگرفتند و مسئول سكو هم ميداد. چون نميتوانست كه ندهد.

سرتيپ دوم حميد دامغانی: ما در هفته اول متوجه اين مساله شديم كه در اين سري از اغتشاشات مشكلات فراواني ديده ميشود. از جمله تنوع تاكتيك از طرف معترضين و ما هيچ الگوي از پيش تعيين شدهاي در دست نداشتيم كه بتوانيم با آنها مقابله كنيم.

سرهنگ شاپور احمدی: شهر آبادان هنوز هم شبيه روزهاي جنگ است و درشهر آبادان مردم هنوز هم زير شرايط جنگي زندگي ميكنند. فقر در شهر بيداد ميكند. نيروي تحت امر من كه جوان و ميانسال و پير را در خود دارد، روبروي مردم نميايستد، وقتي دليل را جويا ميشوي ميگويد نظام براي ما چه كرده كه از او دفاع كنيم. در اغتشاشات اخير نيروهاي استانهاي بوشهر و مركز استان و چهار محال بختياري شهر را نگه داشتند. ميزان حضور مردم در اين شهر بعد از سالها در مقابل دولت و نظام بيسابقه بوده است. نيروهاي تحت امر ما بارها تكرار كرده اند اگر بخواهد سال نود و هشت تكرار شود، ما در مقابله با نيروهاي خارجي حشد الشعبي در كنار مردم خواهيم ايستاد. هيچ نيرويي حق ندارد بر روي دختران اين سرزمين اسلحه بكشد.

سرهنگ يوسف معروفي درشهرستان سقز تمركز و توان ضد انقلاب مرزي بسيار بالا رفته است. بيش از چهل درصد از مردم در اين شهرستان سمپاتهاي شبكه هاي ضد انقلاب به شمار ميروند.

سردار علي شمخانی: دوست عزيزمان اسم بردند كه ساعت فلان شخص گران است. خود سرداران كه در اينجا حضور دارند آيا از فرزندان خود و مشخصه هاي رفتاري آنها با خبرند يا خير؟ شورایعالی امنيت ملي در پژوهشي كه سال قبل انجام داده برآورد كرده است كه هزينه فرزندان بعضي از فرماندهان در ماه بيش از يك ميليارد تومان است. آيا حقوق و مزايا در جمهوري اسلامي به حدي است كه فرزند يك فرمانده سپاه يا ارتش بتواند با حقوق پدر اين مقدار خرج كند؟ آيا هر فرد بنا به توانش كارهاي اقتصادي ندارد؟ آيا در اختيار دوستان رانتهاي خاص حضور ندارد؟ ما در گزارشات متعدد به اين منابع دست داريم و ميدانيم كه هركس كجا و چه درآمدي را در ماه دارد. حتي در حوزه خارج از كشور. سرداري كه اينجا در جلسه فرماندهان از فرزندان صحبت به ميان ميآورد آيا فرزند خودش در سه كارخانه سهامدار عمده نيست؟ در پژوهش انجام شده توسط قوه قضاييه بيش از ده هزار فرزند از مديران و فرماندهان و مسئولين كشور در كارهاي اقتصادي هستند كه بخش عمده اي از كارهاي اقتصادي كشور را با توجه به عدم توان دولت در بحث نقل و انتقالات بانكي توسط همين افراد انجام ميشود و ما اگر به فرزندان خود اعتماد نكنيم چطور ميشود مسائل و تحريمهاي دولتها را از بين ببريم. شوراي عالي امنيت ملي بيش از هزار و صد و شانزده گروهك معاند و ضد انقلاب را بر اساس يافته هاي دستگاههاي اطلاعاتي كشور شناسايي كرده است.

سرتيپ غلامرضا سليمانی: از بسیج افراد بسیج در دو نقطه استوار ايستادهاند. مبارزه با اغتشاشگر و مبارزه با جريانهاي انحرافي ضد انقلاب اصليترين امر است. اين افراد ميان مبارزه با مردم دچار تضاد هستند و اين افراد وجه تشابهي ميان مردم و اغتشاشگر نميبينند و در مواقع مقابله با اغتشاشگر آمادگي كامل دارند، ولي دربسياري موارد ديده شده است كه به مردم عادي كمك هم كردهاند. ما بايد آموزشهايي براي آنها داشته باشيم كه الگوي تمايز مردم و اغتشاشگرو ضد انقلاب براي آنها مشخص شود.

سردار مرتضي عمو مهدی: كجا هستند شهداي جنگ كه ببينند در كشوري كه هشت سال جنگ تجربه كرد و برادر در صورت برادر ميخنديد امروز همين برادران به هم اتهام ميزنند و رانت ميخورند و دروغ ميگويند. در حكومت اسلامي و مملكت جمهوري اسلامي احتكار، رانت ، توهين به مردم و افرادي كه حرفهايي براي شنيدن دارد پسنديده نيست. حسين شريعتمداري با چه مجوزي از صبح تا شب تهمت ميزند مسلمان را بيآبرو ميكند. صداوسيماي جمهوري اسلامي كه كلام رهبري را به ظاهر فصلالخطاب ميداند از صبح تا شب دارد به چهرههاي مختلف كشور از هر سمت و سويي در نظام و دولت اتهام ميزند. رسانهاي كه قرار بوده است منبر جانشين رسولالله باشد. ما رسواي دو عالم شديم.

حجت الاسلام اسماعيل خطيب: تاكنون با بيش از چهارصد گروهك مسلح، پانصد شبكه اطلاع رسان داخلي براي هماهنگي تجمعات و پانزده هزار گروه محله ای روبرو بودهايم. سربازان گمنام امام زمان به شكل شبانه روزي، بيست و چهار ساعته در خدمت به امنيت كشور فعاليت داشتهاند. سربازان گمنام امام زمان در اين مدت بيش از بيست و هشت شبه اعتصاب در صنايع نفت و گاز را در نطفه خفه كردهاند. ما در سطح كاركنان نفت و گاز نزديك به سي و هشت ليدر اصلي كه حتي يكي دو شخص از اين افراد از كارمندان رده بالا و در سطح مديريتي بودند را دستگير كرديم. اگر اين مساله اتفاق نميافتاد از نيمه ماه گذشته اعتصابات سراسري نفت و گاز و به دنبال آن بقيه اصناف كليد خورده و امروز ما اينجا بايد ستاد بحران تشكيل ميداديم.بخش ديگر مساله دانشجويي و دانشآموزي است كه از نظر وزارت اطلاعات از نفت و گاز مهمتر عمل ميكند. اينكه وزارت اطلاعات با كار شبانه روزي توانست راهكارهاي تماما ابداعي را براي آرام كردن دانشگاه و مدارس را به دست آورد. مشكلات را شناسايي كند و ليدرهاي اين بچه ها را تمشيت كند و درمسير جديدي هدايت كند ساده نبوده و نيست وهنوز هم دارند كار ميكنندنيروهاي وزارت كه اين بخش از معترضين آرام بمانند. اين را شما بهتر ميدانيد كه بخش عمده قشر باسواد در زمان انقلاب تاثير مستقيم برخانواده داشتند و امروز اين تاثير صد چندان است. شبكههاي اجتماعي به اين بخش كمك شاياني كرده واين را هم بايد مد نظر داشته باشيم كه رده سني چهارده تا سي سال بزرگترين عناصري بودند در اين اغتشاشات كه علمي و عملي در كف صحنه حضور داشتند. اين افراد كار كردن با رسانههاي اجتماعي را خوب درك كرده به طوري كه پرسنل متخصص وزارت گاهي عقب ميماند و بايد به تهديد اين افراد دست بزند. ما در دورههاي مختلف اين مساله را نداشتيم كه بخواهيم براي خانه نشين كردن يك بچه چهارده ساله متوسل به تهديد او بشويم. بر اساس گزارشات مكرر در بخشهاي مربوطه به مديريت بحران در وزارت اطلاعات ، كارشناس مربوطه به من گزارش كرده كه اين رده سني ترسي از زنداني شدن، تهديد شدن يا افشا شدن براي خانواده و جامعه ندارد و افشا شدن خود را افتخار يا بزرگي در ميان دوستانش ميداند. ما با چه وسيلهاي ميتوانيم او را تطميع كنيم؟ از روزهاي ابتدايي اين اغتشاشات ما تنها متوسل به راهكارهايي بودهايم كه بتوانيم در مقابل نوجوانان و جواناني بايستيم كه ترس از هيچ موردي ندارند. به عنوان مثال در گذشته استفاده از شگردهاي خانوادگي در اعتراف سريع از متهم به سرعت كار ميكرده و تهديد خانوادگي يكي از عواملي بوده است كه متهم سريعا ميشكند و موارد مد نظر را روشن اعتراف ميكند. نوجوان چهارده ساله دريكي از گزارشات من ديدم كه گفته خانواده من را بكشيد هم براي من تاثيري ندارد و ما راحت ميشويم. اين جرات و توان مقابله با بازجويي را ما در هيچ دورهاي در جريانهاي ضد انقلاب يا حتي منافقين هم نديده بوديم. آن افراد آموزش ديده بودند در مقابل بازجويي شدن، اما اين نوجوان يا جوان كه آموزش نديده است. ميخواهم بگويم ما با يك شهامت فردي بدون آموزش روبرو هستيم.

سرتيپ صادق حسينی: نوجوان و جوان را بايد در كف خيابان كنترل كرد. شما درب هر چيزي را بستهايد، هركاري ميكند فحش و ناسزا ميشنود، روزنامه كشور جوان و نوجوان را فريب خورده و معاند ميبيند. آموزش و پروش كشور آنها را تنبيه ميكند. شرايط خانوادگي درستي ندارد. زير ساخت ورزشي ندارد. سفر نميتواند برود حرف هم ميزند همين آقايان در دهانش ميزنند و ضد انقلابش ميخوانند. چطور ميشود وزير اطلاعات كه توان امنيت كشور را در دست دارد ميآيد امروز از اغتشاشگر بودنش صحبت ميكند. حجاب مساله اصلي كشور است البته كه هست. اما شما از تمامي اين فرماندهان عزيز استاني بپرسيد آيا مساله حجاب در استانهاي محل فرماندهيشان از مساله فقر، تبعيض، رانت، مهمتر است؟ همه به اتفاق ميگويند خير. چرا براي مسائل كوچك در كشور بايد بحراني شود كه هرچه تلاش ميكنيم امنيت را به كشور برگردانيم عاجز هستيم؟ مگر قرار نشد كه تمام توان كشور در راستاي امنيت مردم باشد پس چطور ما خودمان امنيت مردم را به بازي ميگيريم؟ اين لباس شخصيها كه من فرمانده نميدانم چه كساني هستند چگونه ميتوانند بنيان امنيت كشور را به بازي بگيرند.دستگاه نظارتي به اين افراد كجاست؟نيروي تحت امر من جرات نميكند بدون حكم و دستور من پا در خانه كسي بگذارد، اما لباس شخصي به خانه مردم حمله ور شده به آتش ميكشد وكتك ميزند و ميبرد. آقايان كاظمي و خطيب اگر اين لباس شخصيها ماموران تحت امر شما هستند كه فكر نكنيد از پل صراط به اين سادگي عبور خواهيد كرد و در عقبي جواب خواهيد داد .

سرهنگ علي زرقانی: حضرت آقا مساله فقر مالي چه ميان مردم چه در ميان نيروهاي نظامي كشور به گونهاي شده است كه كشور را به شكل مداوم در بحران خواهد برد. حال ما بياييم با كمك هزينههاي دولت يا دست زدن به ترازهاي قيمتي بخواهيم مدتي آرامش را به مردم برگردانيم، دوباره مدتي ديگر دچار بحران جديدي خواهيم شد. نگاه از بالاي دولت قبل و مقداري هم دولت جديد باعث شده است كه دولتمرد ما يا مدير ما درك درستي از فشار وارده بر مردم را حس نكند. شما همين الآن از يكي از آقايان حاضر در جمع بپرسيد كه قيمت مرغ يا گوشت امروز چند است نميدانند. اين به دليل بي توجهي نيست، به دليل سهلالوصول بودن دسترسي به امكانات است كه براي بعضي از آقايان در كشور فراهم شده است. وزارت اطلاعات در بيشترين حد از تجارت قرار دارد. بدليل توان اطلاعاتي به روز خود ميتواند با سود سرشار تجارت كند و اين تجارت بخشي در اختيار اين نهاد و بقيه درجيب برخي از دوستان در اين نهاد ميرود. شما نميتوانيد بگوييد كه نيرويي كه امروز صبح روبروي مردم ايستاده است ممكن است بعد از ظهر و عصر خود را در ميان معترضين سپري كند كه بسيار پروندههاي اينگونه گزارش شده است و بعد از آن شب در منزل خود كنار همان افرادي از خانواده است كه وسط خيابان بودهاند. اين امر اينطور نيست كه بگوييم از خانوادههاي نيروهاي مسلح كسي در اجتماعات و اعتراضات حضور ندارد. حضرت آقا افسري و نيروي سربازي كه با مردم درگير ميشوند بخاطر شرايط اين روزها ديگر خودش نيست اين فرد وقتي صبح يا نيمه شب به شيفتش ميرود وقتي برميگردد گويي كسي رفته و ديگري برگشته است، حال روحي مناسبي ندارد. كرختي خاصي در او ديده ميشود. امروز ميآيد و فردا نميآيد. مرخصي تقاضا ميكند به هرشكل كاري ميكند كه در محل كار حضور پيدا نكند. دريك روز ما هفده نيرو داشتيم كه سرتيم بودند و تلفن كردند و استعلاجي رد كردهاند و ما مطمئن بوديم كه اين كار او بي دليل است و فقط نميخواهد در مقابله با مردم حاضر شود. بودجه داشتن و نداشتن مساله اصلي نيست و جيبهايشان هم پر شد، وقتي نيرو دلش با مقابله با مردم نيست يعني ما درسيستم كم كاري كردهايم و كاستي داريم و سيستم ناكارآمد و خراب ميشود.

سردار محمد كاظمی: ميزان مخالفت مردم با نيروها از هر طيفي در محلات در اكثر شهرهاي كشور سبب عدم دسترسي نيروها به اطلاعات و دادهها شده است. ميزان ضرب و شتم مامورين و درگيري با آنها بسيار بالا بوده است به طوري كه در بعضي شهرستانها در حدود پنجاه درصد توان اطلاعاتي شهر به يكباره از دست رفته است. رصد افراد مختلف كه در درگيريهاي اخير سر دسته يا سرتيم يا عضو اصلي گروه بودهاند آسان نبوده است. ما اولين بار است كه در مورد گروهكهاي هوشمند محلي و محلهاي صحبت ميكنيم. جمهوري اسلامي در دورههاي مختلف بحران در كشور تاكنون گروه يا گروهكهاي هوشمند محلهاي كه به صورت چرخشي در محلات ديگر كشور به كمك يا مشاوره براي عملياتهاي تركيبي يا سليقه اي يا پيوسته راهبري كرده باشندرا نداشته است. اين افراد از جوانان تا ميانسالان عضو داشته و دارند. اين افراد ترجيها پايگاهي ندارند و بنيان قدرت اين افراد در خانههاي مسكوني محلات مستقر است از اين رو مبارزه و شناسايي اين افراد به سادگي ممكن نيست و با كار اطلاعاتي عميقي همراه است. در بحث درگيريهاي محلهاي با ساختار محلات عليالخصوص محلات قديمي شهر كار آسان نبوده و در بيشترين درگيريها با صدمات شديدي از طرف مردم روبرو بوده ايم و نيروها توان مقابله با هجمه هاي محلات را نداشتهاند. در تحركات شهرستاني ما بيشترين درصدي كه از مقابله مردم با نيروها را ميتوانيم مطرح كنيم پنجاه و پنج درصد و در بيشترين ميزان هفتاد و نه درصد از مردم محلات در اعتراضات اخير در مقابل مامورين ايستاده و درگيريهاي محلات را شكل دادهاند. ورود دانشآموزان و دانشجويان در درگيريها شكل تازهاي به تحركات در كشور داد. اين ميزان از حضور اين افراد در هيچ عرصهاي از بحران تاكنون در كشور ديده نشده بود. قابل ذكر است كه تعداد زيادي از كارشناسان در سازمان اطلاعات سپاه با گزارشات و بررسيهاي شبانه روزي در مورد مواضع و خواستههاي اين افراد به پاسخي جز نخواستن نظام جمهوري با ايمان به توان براندازي را گزارش نكردهاند. اين مساله نشان ميدهد كه مشكلات مردم و عدم تمايل به راهكارهاي نظام براي حل مشكلات كشور را از سنين نوجواني بايد در نظر داشته باشيم كه اين امر نسبت به سال نود و هشت كه جوانان هجده ساله در اغتشاشات شركت داشتهاند خطرناكتر جلوه ميكند. كارشناسان اطلاعات سپاه تعداد چهار ميليون نوجوان چهارده تا هجده ساله را در مخالفت با نظام محاسبه كردهاند. تحركات رسانهاي وعمليات تركيبي شبكههاي اجتماعي به صورت روزمره توانسته است كه روحيه نوجوانان و جوانان را به سمت احساسات انقلابي كشانده و از هر نفر به عنوان يك عنصر مهم براي رسيدن به اهداف خود بهره ببرد. اين مطالب نشان دهنده اين وضعيت نيست كه بتوان گفت جوان و نوجوان دركشور با هزينه هاي جاري ميتواند هيجانات خود را دفع كرده و به ثبات رفتاري برسد، بلكه كارشناسان بر اين باورند كه نوجوانان و جوانان به دليل عدم دسترسي به مكانهاي تفريحي با شرايط رفاهي و ارزان و در بحث ورزش با عدم امكانات روبرو هستند، بنا به دلايل مشكلات اقتصادي خانوادهها توان امكان شرايط آسايش براي اين افراد را نداشته و تنها راه تفريح اين فرزندان شبكه هاي اجتماعي عموما در پي جنس مخالف است و اصولا تفريح نوجوان امروز به همين مساله خاتمه مييابد. كارشناسان ما با بررسي پروندههاي بازجويي شده و چكيده مطالب بر اين باور هستند كه اين افراد ممكن است كه در سال چندين بار به خيابان بيايند بدون اينكه در نظر بگيرند كه چه عواقبي آنها را تهديد ميكند.

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)
ايشان چهل دقيقه فرمايشاتي را بيان فرمودند كه كامل آن در اينجا نيامده است. چكيده بيانات ايشان در اينجا نوشته شده است . خيلي وقت بود كه در چنين بحث مهمي كه با حضور فرماندهان عزيز كشوري و لشكري انجام شود حضور نداشتيم و خدا را شاكرم كه باز هم فرصتي بود كه در بحثهاي اصلي و به واقع مهم كشوري شركت كنم. اشكال كار در اين است كه اين مباحث در دوساله اخير نبوده يا اگر هم كه جلساتي شكل ميگرفت از طريق اينترنت بوده و لمس حقايق از نزديك تفاوت ميكند با خواندن گزارشهاي روزانه فشردهاي كه در آخر هم تنها اعداد و ارقام را انسان ميبيند و ميخواند. طبيعت اين جلسات اين است، لمس مشكلات و حقيقت از زبان فردي كه از نزديك ديده است و با يك واسطه شنيده ميشود، درك بهتري را به شنونده القا ميكند. لذا بايد اين جلسات ادامه داشته باشد. من بارها در جلساتي كه افراد و دست اندركاران امنيتي و اطلاعاتي كشور بودهاند، گفتهام كه خداوند متعال ميفرمايند: من يهدالله فهو المهتدي و من يضلل فاولئك همالخاسرون، معني اين آيه شريفه اين است كه آن كس را كه خداوند هدايت كند هدايت يافته واقعي اوست و آنان را كه گمراه سازد زيانكاران آنها هستند. خداوند متعال در باب تفكر مردم از هر نوعي و هر تصميمي كه در نظر و عقيده در حمايت از اسلام يا عدم حمايت را متوجه به عواقب آن كرده است. فرماندهان در همين صحبتها كه نزديك به دو ساعت است در مورد نيروهاي نظامي و تاميني كشور صحبت كردهاند به صورت مداوم از مشكلات و دردها و رنجهاي نيروها صحبت كردند و من در اين ميان نشنيدم كه يك صحبتي هم در مورد نيروهايي شود كه همچنان با همه مشكلات كشور بر ايمان خود استوار ماندهاند. ما داريم همچنان نيروهايي كه از عقايد نظام و اسلام، استوار ومحكم دفاع ميكنند و نميتوانيم همه مشكلات را با سياهنمايي همچون زمان طاغوت مطرح كنيم. اگر اينطور بود كه نيروها به نظام خيانت كرده بودند و مردم اسلحه در دست شبيه به انقلاب اسلامي و از بين بردن نظام پهلوي در خيابان بودند. لكن نميشود از وجود اشكالات عقيدتي هم غافل شد. تعيين حد و مرز بين نيروهاي معتقد و نيروهاي غير معتقد ولو به شرط اصلاح عقيده و برگشت به سمت نظام با تامين مساله معيشت كار درستي نيست. اين نيروها بايد همچنان در انجام وظيفه خود كوشا باشند. آنكه حال بعد از مرتفع شدن مشكلاتشان همچنان از نقصان عقيدتي و اعتقادي حرفهايي شنيده ميشود، دستگاههاي مربوطه ميتوانند بررسي كنند و به جد با مساله برخورد كنند، اما در شرايط كنوني كشور با توجه به همين مشاورههاي كلامي فرماندهان، از دست دادن نيروها حتي يك نفر ميتواند موج تخريب روحيه و عدم توانايي مديريت را به همراه داشته باشد. حضرت علي همواره در سختيها ياد مالك اشتر را آرامش دهنده قلب و تقويت روحيه خود ميدانست. سردار قاسم سليماني بهترين الگو در مواجهه با خطرات تخريب اعتقادي بود. خيلي راحت نيست كه شخصي بتواند چندين گروه مختلف كه هم وطن و هم زبان نيستند را با خود همسو كرده و در جهت اعتلاي اسلام به كار بگيرد. فرماندهان عزيز كشور با تكيه بر تفكر سردار سليماني ميتوانند به دستاوردهاي بزرگي در جهت تامين قدرت عقيدتي و نظامي كشور دست پيدا كنند. در بحث مشكلات ما به مسئولين مربوطه در نهادهاي مختلف دستور اقدام فوري تاميني ميدهيم. هر چه سريعتر بايد مشكلات نيروهاي مسلح در مباحث مالي و تفكري حل شود. نيروي نظامي كشور اندك لطمهاي ببينيد كشور با بحراني مواجه خواهد شد كه عواقب آن تا سالهاي سال در كشور باقي خواهد ماند. اين مساله بسيار جدي و جبران ناپذير است. لذا تامين فرزندان حزباللهي كشور كه براي تعالي نظام اسلامي تلاش ميكنند بايد قدر دانسته شود. در موضوع خانوادههاي نيروهاي مسلح رياست محترم قوه قضاييه دستوراتي را ابلاغ كنند كه در مورد اين افراد آسان رفتار شده و تسريع پرونده و آزادي آنها در دستور كار قرار گيرد. از دسته افرادي كه آسيب جدي ديده اند دلجويي به عمل آيد .

اینرا هم بخوانید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛”حجاب مانع از تجاوز به زنان می‌شود.مگر می‌شود به مردان بگوییم نگاه نکنید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است:زیبایی‌های زن برای ادامه نسل است …