علیه مضحکه روز “جمهوری اسلامی” روز اول آوریل (۱۲ فروردین)

۱۲ فرورین (اول آپریل) ۱۳۵۸ در تقویم حیات رژیم کثیف اسلامی روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است.
در این روز بعد از پیروزی قیام بهمن و سرنگونی نظام شاهنشاهی شارلاتانهای نظام مردم را به پای میز انتخاباتی کشاندند که به رژیمی که قرار است در آینده قانون اساسیش را به رای بگذارند “آری” بگویند!
اما در تاریخ واقعی ایران روز تولد حکومت فاسد و سلّاخ اسلامی خرداد ۱۳۶۰ و در سلّاخانه‌های شهر‌ها و روستاهای ایران است. تولد خونین حکومت جنایتکاری که امروز در چنبره انقلاب ریشه‌ای و عمیق “زن،زندگی، آزادی” دست‌و‌پای مرگ میزند.
روز اول آوریل (۱۲ فروردین) امسال را در کنار میلیونها مردم ایران و خانواده‌های دادخواه، در کنار میلیونها انسان غارت شده و معترض بمیدان بیائیم و اعلام کنیم که روز خاکسپاری رژیم جور و جهل اسلامی فرارسیده است.
یک امر و هدف مهم ما در اعتراضات خارج کشور وادار کردن دولتها و ارگانهای بین لمللی به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و بایکوت تمام عیار رژیم جمهوری اسلامی است. اول آوریل فرصت دیگری برای پیشبرد این نبرد است.
کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران مردم را فرامیخواند تا در هر جا که هستیم و در هر محلی که زندگی میکنیم با شعارهای کوبنده علیه جمهوری اسلامی و با خواست تروریست اعلام شدن سپاه و بایکوت جمهوری اسلامی به خیابانها بیائیم و صدای مردم بپاخاسته ایران باشیم.

زنده باد انقلاب “زن،زندگی، آزادی”!
نابود باد جمهوری اسلامی ایران!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ مارس ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: به روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بیست ژوئن برابر با سی خرداد بپیوندید!

نامه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مادران و خانواده های دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا …