پهلوی‌ها و جنبش دادخواهی- اصغر کریمی

توئیت یاسمین پهلوی علیه دادخواهی خانواده‌های مجاهدین با موجی از اعتراض از جمله توسط دادخواهان مواجه شده است. حامد اسماعیلیون سه روز قبل در مقابل سوال یک سناتور آمریکایی در مورد مجاهدین گفته بود هیچکس نمی‌تواند حق خانواده‌ها از جمله خانواده‌های مجاهدین برای دادخواهی را نادیده بگیرد و برای کمک به این دادخواهی بهترین‌اش را انجام خواهد داد. یاسمین پهلوی که از این موضعگیری برآشفته شده در انتقاد به حامد اسماعیلیون نوشته است: “برای من روشن نیست چرا آقای اسماعیلیون، وقت این جلسه را صرف دادخواهی برای خانواده‌های مجاهدین می‌کند. من فکر می‌کنم آقای اسماعیلیون باید روی خانواده‌های قربانیان انقلاب مهسا تمرکز کند”.


دشمنی با جنبش دادخواهی و دشمنی با هرگونه عدالت از توئیت یاسمین پهلوی که سخنگوی غیر رسمی بیت پهلوی‌ها است می بارد. این توئیت ادامه توئیت دیگر اوست که شعار مرگ بر چپ و مجاهد را تبلیغ کرده بود ولی بدلیل موج اعتراض به آن توئیتش را حذف کرد. یکی از کاربران در مورد اظهار نظر جدید یاسمین پهلوی نوشته است: دادخواهی حق ماست، دادخواهی “لطفی نیست” که کسی به دیگری بکند و دادخواهی از ظلم جمهوری اسلامی، مجاهد و سلطنت‌طلب و معترض نمی‌شناسد. و من اضافه میکنم که پهلوی‌ها با این موضعگیری‌ها دارند “لطفی” به جمهوری اسلامی میکنند. هزاران نفر از فعالین سازمان مجاهدین توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و خانواده‌های آنها بخشی از جنبش دادخواهی از دهه شصت هستند. پهلوی‌ها با این موضعگیری‌ها دارند جنایات جمهوری اسلامی را پاک میکنند و در عوض به روی جنبش دادخواهی تیغ میکشند.


اینها در عین حال نمیخواهند جنبش دادخواهی دامن حکومت محمدرضا پهلوی را بگیرد. صدها نفر از مجاهدین و کمونیست ها و مخالفین توسط حکومت پهلوی اعدام شده و هزاران نفر توسط ساواک تحت هدایت پرویز ثابتی‌ها شکنجه شده‌اند. در نتیجه ریاکارانه میگویند فقط باید روی قربانیان انقلاب مهسا تمرکز کرد. به این خانم باید گفت که جنایت شامل مرور زمان نمیشود. در هیچ کجای دنیا نشده است.


سلطنت‌طلبان روزبروز بیشتر ماهیت ارتجاعی، ضدمردمی و ضد انقلابی‌شان را عیان میکنند. رونمایی از پرویز ثابتی تا تبلیغاتشان برای حفظ سپاه، اقدامات خرابکارانه آنها در تجمعات خارج کشور تا فراخوان اخیر رضا پهلوی خطاب به مردم در داخل کشور که تظاهرات راه حل نیست و توئیتهای سخنگوی بیت‌ پهلوی‌ گوشه‌ای از این مواضع ارتجاعی است که انزوای هر چه بیشتر آنها را بدنبال داشته است.

اینرا هم بخوانید

گزارشی از یک قتل- قربانیان گمنام معدن مرگبار- مهران معدن کار

کارگر کمونیست ۷۹۷روزنامه هم میهن در گزارشی از جزئیات مرگ ۶ کارگر در معدن مرگبار …