تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه، بازنشستگان شوش و معلمان تبریز علیه گرانی و مصوبه مزد

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۶۵:تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه، بازنشستگان شوش و معلمان تبریز علیه گرانی و مصوبه مزد

امروز ۹ فروردین کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به مصوبه مزدی شورایعالی کار حکومت، برای سومین روز متوالی در محوطه شرکت تجمع کردند و با راهپیمایی شعارهای اعتراضی سر دادند. از جمله کارگران شعار میدادند: “کارگر هفت تپه، اتحاد، اتحاد”، “کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”، ” مرگ بر ستمگر درود بر کارگر”.  در انتها کارگران قرار تجمع برای روز بعد را گذشتند.

حکومت اسلامی با شروع اعتراض کارگران فورا ۲ میلیون تومان به حساب هر یک از کارگران واریز کرد تا مانع ادامه اعتراض شود. اما کارگران به تجمعات خود ادامه داده و اعلام کردند که با این چندر غازی که به اسم معوقه همسان سازی واریز شده مشکلات حل نمیشود و با وجود در راه بودن موج سنگین گرانی در اردیبهشت وضع بد تر هم خواهد شد و خواهان افزایش صد در صدی حقوقها هستند.

 بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تجمعاتی پی در پی در رابطه با مصوبه شورایعالی کار و علیه فقر و گرانی داشته اند. از جمله روز نهم فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی در شوشتر در اعتراض به  وضعیت بد معیشتی و عدم رسیدگی به مطالبات خود مقابل تامین اجتماعی تجمع کردند. روز های قبل از آن نیز این بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و شوش تجمع داشتند. اعتراضات بازنشستگان هر روزه است و با شعارهای ” فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “تا حقمون نگیریم، از پا نمی نشینیم” بر تداوم مبارزات خود تاکید کرده و صدای اعتراض کل جامعه را نمایندگی میکنند.

اهواز و شوش دو کانون داغ اعتراضات بازنشستگان است.  بازنشستگان در شوش در فراخون قبلی خود بخش های کارگری را به اعتراض علیه مصوبه مزدی شورایعالی کار فراخوانده بودند.

روز گذشته نهم فروردین همچنین معلمان در تبریز در اعتراض به سطح نازل حقوقها  و دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و نیز  تورم و گرانی روز افزون تجمع داشتند.

حزب کمونیست کارگری کارگران،  معلمان، پرستاران و همه بخش های کارگری را به اعتصابات سراسری و اعتراض علیه فقر و گرانی و حقوقهای زیر خط فقر فرا میخواند. موضوع دستمزد و مصوبه مزدی شورایعالی کار را باید به موضوع تصمیم گیری در مجامع عمومی و سازماندهی اعتراضات سراسری تبدیل کرد.

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ فروردین ۱۴۰۲،  ۳۰ مارس ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: به روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بیست ژوئن برابر با سی خرداد بپیوندید!

نامه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مادران و خانواده های دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا …