قدرت خرید دستمزد کارگران از یک ربع‌ سکه هم کمتر شده

۵۰ درصد دستمز کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.قدرت خرید دستمزد کارگران از یک ربع‌سکه هم کمتر شده

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می گوید ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود .وی در باره کاهش قدرت خرید کارگران گفته: به‌طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.آفتاب نیوز

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …