ایسکرا: ۱۲ فروردین ۵۸، ضد انقلاب اسلامی مقابل خواستهای مردم

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اقدامات اعتراضی همزمان با اجلاس ژنو