رویدادها: «نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم» و مخالفت رضا پهلوی با این شعار

اینرا هم بخوانید

برنامه دوم پخش زنده: پوشش اعتراضات عصر و شب فراخوان ۲۵ شهریور، سالروز آغاز انقلاب زن زندگی آزادی