اعتراضات سراسری بازنشستگان بر بستر انقلاب زن، زندگی، آزادی- گفتگوی شهلا دانشفر

گفتگوی شهلا دانشفر در برنامه پخش مستقیم کانال جدید
شیرین شمس: ما امروز شاهد از سر گیری اعتراضات بازنشستگان و کارگران در این آغاز سال و بطور مشخص امروز بیستم فروردین ماه 1402 شاهد پیوستن کارگران نیشکر هفت تپه به تجمع بازنشستگان بودیم. تجمعی که بصورت مشترک برگزار شد. این از سرگیری اعتراضات و این برگزاری مشترک تجمعات اعتراضی چه چشم اندازی را در اعتراضات کارگری بطور معین جلوی جامعه میگذارد؟


شهلا دانشفر: همانطور که اشاره کردید این اتفاق مهمی بود که ما امروز شاهدش بودیم. بازنشستگان یک نیروی مهم اعتراضی درجامعه هستند. نقش مهمی در اوضاع سیاسی جامعه و کشیده شدن تحولات به شرایط کنونی را داشته اند. اکنون در آغاز سال 1402 شاهد به میدان آمدن قدرتمند دوباره آنها هستیم. شاهد مارش آنها در خیابانها از جمله در شهرهایی مثل شوش و اهواز هستیم. همین امروز بازنشستگان یک نیروی مهم اعتراض به مصوبه سرکوب مزدی حکومت هستند. بویژه هیچ سالی مثل امسال شاهد اعتراض گسترده کارگری علیه مصوبه مزدی شورایعالی کار نبودیم و این خود زمینه اعتراضات مشترک کارگران شاغل و بازنشسته را بیشتر کرده است. اتفاق مهمی که امروز بیستم فروردین در شوش افتاد و اعتراضات مشترک و همزمان کارگران نیشکر هفت تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی نمونه درخشانی از آنست. حال شما تصور کنید که اگر همین اتفاق در اهواز و اراک و اصفهان و کرمانشاه و دیگر شهرها که در همین روز تجمع داشتند روی میداد چه قدرتنمایی بزرگی میشد. از جمله بازنشستگان مخابرات در این روز در چهارده شهر تجمع داشتند. همینطور بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر اجتماع کرده بودند. بویژه اینکه خواستهای مشترکی این اعتراضات را به هم پیوند میدهد و بطور مشخص امروز اعتراض به مصوبه سرکوب مزدی دستمزدها توسط شورایعالی کار، موضوع اعتراض همه کارگران است. خواست لغو این مصوبه مطالبات جمعیت میلیونی کارگران و خانواده هایشان است. به این اعتبار میشود گفت روز بیستم فروردین نقطه آغازی برای چنین اعتراضاتی بود و تجمع مشترک کارگران نیشکر هفت تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش به کارگران در سطح سراسری راه نشان داد.

بازنشستگان با شعار “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون” بر تداوم اعتراضاتشان پای میفشارند. شعارهای اعتراضی آنها علیه رئیسی و کل بساط چپاول و غارت حاکم تحرک جدیدی در فضای شهرها ایجاد کرده است. بنر درمان رایگان که یک خواست سراسری مردمی است در جلوی صف اعتراض آنها می درخشد و قرار گرفتن کارگر شاغل و بازنشسته علیه فقر و بی تامینی و اعتراضات سراسری و قدرتمند آنها بدون شک جنبش کارگری را گام مهمی به جلو میبرد. تجمعات اعتراضی این روز بازنشستگان و سخنرانی های پرشوری که در آن ایراد شد رنگ و فضای شرایط انقلاب جاری را دارد.
به باور من سال 1402 من سال اعتصابات گسترده کارگری، سال تجمعات گسترده کارگری و بخشهای مختلف جامعه است. ما در همین هفته اعتراضات پرستاران را داشتیم. معلمان به ادامه اعتراضاتشان اولتیماتوم داده اند. کارگران رسمی شاغل در نفت اولتیماتوم داده اند. و امروز شاهد اعتراضات سراسری بازنشستگان و در جایی مثل شوش حرکت مشترک کارگران نیشکر هفت تپه با بازنشستگان هستیم. همه اینها بطور واقعی شروع تحولی در جنبش کارگری است که تاثیر مستقیم بر اوضاع سیاسی و روند حرکت به پیش انقلاب دارد.


شیرین شمس: سوال بعدی را از همین نکته آخر شما که گفتید این اتفاقات تاثیر مستقیمی بر روند اوضاع سیاسی میگذارد شروع میکنم. امروز اتفاق بسیار قابل تاملی افتاد که کارگران نیشکر هفت تپه در تجمع بازنشستگان حضور پیدا میکنند. خیلی وقتها، خیلی از مخاطبین کانال جدید سوال میکنند که چگونه میشود اعتصابات و اعتراضات کارگری همزمان برگزار بشوند. چه موقعی میشود که این اعتراضات به هم پیوند بخورند. اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران و همینطور اعتراضاتی که ما همین الان می بینیم مثلا علیه حجاب توی دانشگاه برگزار میشود و اعتراضات دیگر مردمی، چقدر میشود امیدوار بود که اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان و بخشهای دیگر جامعه در آینده ای نزدیک بصورت هماهنگ برگزار بشود. چقدر این آمادگی در بین جنبش کارگری و جنبش های دیگری که داریم صحبت میکنیم وجود دارد؟


شهلا دانشفر: شروع سال 1402 نشانگر این بود که بطور واقعی ما وارد فاز دیگری شده ایم. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور سال 1402 را تحویل گرفتند. تجمعات بزرگ، تجمعات و رقص مختلط زن و مرد علیه گشت های ارشاد و جمع کردن آنها این فضا را به روشنی تصویر میکنند. ما در این ایام بنوعی شاهد یک قدرت دو گانه در خیابانها بودیم. مردم عرصه را بر حکومت کاملا تنگ کرده اند و خودشان در نشست فرماندهان سپاه با خامنه ای با زبونی کامل بر آن اذعان کردند. در چنین شرایطی است که الان می بینیم در شوش کارگر نیشکر هفت تپه به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل فرمانداری می پیوندد. همانطور که اشاره کردم ما امروز میتوانستیم در دیگر شهرها نیز شاهد برگزاری تجمعات بخش های مختلف بازنشستگان از جمله مخابرات، تامین اجتماعی، فولاد و.. در هر شهر درمحل مشترکی باشیم و تجمعات بزرگتری شکل میگرفت. و یا مثل شوش در شهرهای دیگر نیز کارگران کارخانجات مختلف در اعتراض به مصوبه مزدی حکومت به تجمعات بازنشستگان می پیوستند. شرایط آن کاملا فراهم بود. بنابراین می بینیم که زمینه بسیار آماده است. خواستها سراسری و مشترک هستند و موضوع اعتراض کارگران و مردم علیه فقر، علیه گرانی، علیه اختلاسها، علیه تبعیض ها و بی حقوقیها سراسری است. حتی همین حملات شیمیایی به مدارس باید و میتواند با تجمعات اعتراض و اعتصابات سراسری پاسخ گیرد. این دانش آموزان فرزندان کارگرن و فرزندان ما مردم هستند. همینطور مساله حجاب که با آن حکومت دارد کل جامعه را میزند، چماقی بر سر همه مردم است. حکومت وقتی خود را در برابر اعتراضات گسترده کارگری و بخش های مختلف جامعه ای دید که با شتاب بسوی انقلاب گام بر میداشت، مثل همیشه چماق حجاب را بدست گرفت تا مقابله کند. و با قتل مهسا امینی فوران پیدا کرد. جامعه با فریاد حجاب بی حجاب ایستاد و انقلاب را رقم زد. بنابراین اگر این اتفاقات را کنار هم بگذارید دقیقا چشم انداز اعتصابات سراسری و ممکن بودن آنرا مقابل به روشنی می بینیم. می بینیم که بستر آن هر روز فراهم تر شده و انقلاب با هر حرکت رو به جلویی دارد راه و مسیر خود را به آن سو باز میکند. بر همین اساس باید اهمیت و جایگاه اعتراضات را دید. از اعتراضات و تجمعات بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد. از اعتراضات معلمان باید وسیعا حمایت کرد. در عین حال کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو همه باید دست در دست هم در برابر تعرضات جمهوری اسلامی با سرکوبگریهای حکومت، با چماق حجاب و از آن طرف با حملات جنایتکارانه حکومتیان به مدارس مقابله کنند. در این مسیر است که حرکت بسوی اعتصابات سراسری سرعت میگیرد و من بسیار خوشبین هستم که شاهد چنین اتفاقی باشیم.


شیرین شمس: شما در صحبت هایتان از اعتصاب صحبت کردید. اعتصاب یک مساله مهم در تقویت اعتراضات مردمی و پیشروی انقلاب است. در ادامه این اعتراضات چقدر بستر برای اعتصابات آماده است؟ اعتصابات در میان معلمان، در میان کارگران در بخشهای مختلف . و این اعتصابات چه تاثیری کلا میتواند بر فضای سیاسی ایران بر انقلاب زن، زندگی، آزادی داشته باشد. چقدر اعتصاب معلمان و کارگران میتواند بر روی کلیت انقلاب تاثیر گذار باشد؟


شهلا دانشفر: هم موقعیت و شرایط آماده است و هم ضرورت آن حیاتی است. بچه های ما را دارند مورد حملات شیمیایی قرار میدهند. همین امروز در سقز دیدید چه خبر بود. در شش مدرسه به دانش آموزان حمله کردند و شماری از دانش آموزان به بیمارستان منتقل شدند و بعضا حالشان وخیم است. بنابراین پاسخ قاطع اعتصاب است. در اینجا معلمان نقش کلیدی ای دارند. معلمان نیروی آنرا دارند. سازمان آنرا دارند. همانطور که شانزده اسفند در همین رابطه فراخوان به تجمعات اعتراضی سراسری دادند و با حمایت وسیع اجتماعی پاسخ گرفتند، الان هم باید روزی برای اعتراضی سراسری اعلام کنند. اعلام اعتصاب کنند. خانواده ها، همه مردم، همه کارگران همه و همه مطمئنا و قاطعانه از این فراخوان حمایت خواهند کرد. و این میتواند استارتی برای اعتصابات سراسری کارگری در سطح جامعه باشد. همین الان نفت اولتیماتوم داده و گفته که اگر تا بیستم یعنی همین امروز جواب نگیرند، وزیر را استیضاح میکنند و خطاب به وزیر گفته اند منتظر باش ردایت را از تنت در می آوریم. و اعلام اعتراض کرده اند. این یعنی آمادگی کارگران برای اعتصاب سراسری در نفت. وقتی کارگر رسمی نفت وارد اعتصاب شود بخشهای دیگر شاغل در این صنعت کلیدی نیز که قبلا اولیتماتوم به اعتراض داده اند، به اعتصاب خواهند پیوست. در این شرایط نفت، هفت تپه، فولاد، هپکو، معلمان، پرستاران که در این هفته غوقا کردند همه و همه میتوانند کنار هم دست به اعتصاب بزنند و این به معنای آماده بودن زمینه برای اعتصابات سراسری کارگری است.

بنابراین هم اوضاع سیاسی جامعه شرایط را برای اعتصابات سراسری فراهم کرده و هم همانطور که تاکید کردم حیاتی و بسیار مهم است و این قدم را باید برداشت. اعتصابات سراسری حکومت را به لحاظ اقتصادی و کنترل بر جامعه فلج میکند و به انقلاب و اعتراضات مردم در کف خیابان قدرت می بخشد. دیدیم که در همین نشست سران سپاه با خامنه ای چطور به زبونی افتاده بودند. از اینکه 68 درصد نیروی سرکوبشان ریزش کرده گفتند، با وحشت تمام از اعتصاب نفت صحبت کردند و گفتند که اگر لیدرهای آنرا نمیگرفتند بحران بزرگی برایشان بود. همین مساله حجاب را هم می بینیم که چگونه این سنگر مهم را مردم فتح کرده و توانستند پرچم آنرا بر زمین بکوبند. این اوضاع، این توازن قوا و نیز نیاز انقلاب بر اعتصابات سراسری کارگری تاکید بیشتری میگذارد. معلمان نقش مهمی دارند و انتظار میرود همین الان معلمان اعلام اعتصاب کنند. دانش اموزان به مدرسه نروند. کارگران نفت در این مرکز کلیدی کارگری نقش مهمی دارند. و مراکز و کانونهای داغی مثل هفت تپه و فولاد نقش مهمی دارند. این اعتصابات در کنار تجمعات سراسری از سوی بازنشستگان و دیگر بخش های جامعه یک تحول عظیمی خواهد بود. بدینگونه است که انقلاب گام بزرگی به جلو برخواهد داشت و این یعنی سرنگونی. بنابراین باید قدرت خودمان را ببینیم و با اتکاء به آن و سیر پیشروی انقلاب بسوی اعتصابات سراسری و زدن ضربه کاری بر پیکر حکومت حرکت کنیم.

اینرا هم بخوانید

کارزاری قدرتمند علیه ماشین اعدام جمهوری اسلامی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۷۹جمهوری اسلامی از تداوم گستردگی فضای سرنگونی طلبی و انقلاب زن زندگی آزادی …