نه به اعدام: در رابطه با بستن زندان رجایی شهر یا همان زندان گوهردشت

اینرا هم بخوانید

برنامه دوم پخش زنده: پوشش اعتراضات عصر و شب فراخوان ۲۵ شهریور، سالروز آغاز انقلاب زن زندگی آزادی