شاهین شهر و سقز دو الگوی مبارزاتی در تقابل با حملات شیمیایی به مدارس- گفتگو با شهلا دانشفر

گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه پخش مستقیم در کانال جدید

شیرین شمس: به نظر میرسد که اعتراض علیه حمله شیمیایی به مدارس دارد ابعاد گسترده و تازه ای به بخود میگیرد. شما تجمع اعتراضی امروز (۲۶ فروردین) در شاهین شهر را که از سوی خانواده های دانش آموزان و با حمایت مردمی در مقابل آموزش و پرورش برپا شد را چگونه ارزیابی میکنید و رابطه آن با اعتصابی که در شهر سقز و مشخصا با حملات شیمیایی حکومت به مدارس چه هست و فکر میکنید که از امروز به بعد چه اقدامات عملی ای را باید در این ابعاد تازه حملات شیمیایی به مدارس انجام داد؟

شهلا دانشفر: اتفاقی که ما امروز در شاهین شهر شاهدش بودیم در واقع دارد به همه مردم در تمام شهرها در برابر حملات جنایتکارانه حکومت به مدارس راه نشان میدهد. همانطور که در خبرها اشاره کردید این حملات سراسری است. در روز 22 فروردین دیدیم که دانش آموزان در 38 مدرسه هدف حملات شیمیایی حکومت قرار گرفتند و امروز در شش شهر و در مدارس مختلف. بنابراین باید در برابر این تهاجمات سراسری ایستاد. شاهین شهر در کنار سقز یک قدرتنمایی مردمی در برابر حملات وحشیانه حکومت به مدارس بود. در سقز اعتصاب مدارس و بازار و تجمعات مردمی که در آن پرچم جمهوری اسلامی پایین کشیده شده را داشتیم که سه روز پی در پی بود  و در شاهین شهر به خیابان آمدن جمعیت انبوه مردم،  حضور بی حجاب زنان در تجمع، مقابله مردم با سرکوبگران و کف زدن مردم و فریاد شعارهای اعتراضی مرگ بر دیکتاتور، حکومت کودک کش نمیخوایم، نمیخواهم را داشتیم. این نشان میدهد که حملات شیمیایی حکومت به مدارس خود آتشی زده بر خشم و نفرت بیشتر مردم و به بستری برای تجمعات پرجمعیت مردمی علیه جمهوری اسلامی برای رهایی از شر این حکومت کودک کش و جنایتکار و وحشی تبدیل شده است. به نظر من این اعتراضات سراسری تر و گسترده تر خواهد شد و باید چنین بشود. باید سراسری و قدرتمند جلوی این جنایت ایستاد. باید مقابل آموزش و پرورش، مقابل مدارس و مقابل بیمارستانهایی که دانش آموزان آسیب دیده بستری شده اند در تمام شهرها به محل تجمعات اعتراضی خانواده ها و مردم تبدیل شود. در عین حال بازهم تاکید میکنم که یک پاسخ قاطع و محکم به این سیاست جنایتکارانه حکومت اعتصاب است. همان پاسخی که مردم در شهر سقز دادند وقتی که چندین مدرسه این شهر هدف حملات شیمیایی حکومت قرار گرفت. و باید همین امروز در شهرهایی چون سنندج، تاکستان، قدس، ارومیه و اصفهان که در آنها دانش آموزان مورد هدف حملات شیمیایی  قرار گرفته اند و در سراسر ایران مردم با همین قدرت و با قدرت اعتصاب سراسری مدارس و تجمعات بزرگ اعتراضی با این سیاست جنایتکارانه حکومت مقابله کنند. بدین ترتیب اعتصاب و تجمع در کنار همدیگر یعنی الگوی سقز و شاهین شهر در کنار یکدیگر، با فریاد شعارهای مرگ بر حکومت کودک کش، مرگ بر دیکتاتور یک پاسخ محکم به این وضعیت است. به این ترتیب است که میشود و باید جلوی این جنایت را گرفت. جان عزیزان ما در خطر است. وضعیت کاملا اضطراری است و نمیشود امروز و فردا کرد. دنیا را باید روی سرمان بگذاریم. این حکومت کودک کش باید در سطح جهان به انزوا کشیده شود و  باید از همه مراجع بین امللی از جمله کنوانسیون جهانی حقوق کودک بیرون انداخته شود. ما باید با قدرت انقلابمان دولتها را وادار کنیم که در برابر ما مردم سر تعظیم فرود بیاورند. امروز در خارج کشور نیز باید با همین گفتمان صدای اعتراض مردم باشیم  و تجمعات اعتراضی علیه حملات شیمیایی به مدارس از سوی فعالین حزب کمونیست کارگری در خارج کشور نیز در جریان است.

بعلاوه همانطور که اشاره کردید امروز روز اعتراض سراسری بیحجاب بود. و مساله حجاب و حملات شیمیایی به مدارس کاملا به هم مربوط است. چون اینجا هم این مدارس دخترانه است که مورد تهاجم قرار میگیرد. بخاطر اینکه همین دختران، همین دهه هشتادی ها در انقلاب زن زندگی آزادی نقش آفرین بودند.  زمین زدن حجا و شکستن دیوار آپارتاید جنسی توسط مردم یعنی تداوم قدرتمند انقلاب. 

بله اعتصاب یک پاسخ محکم است و اعتصاب سراسری معلمان و دانش آموزان و بستن مدارس میتواند سرآغاز اعتصابات در تمام جامعه باشد. بخصوص همانطور که اشاره کردید الان می بینید که در مراکز نفتی چه ولوله ای از اعتراض است. همین امروز در مرکز نفتی در دهلران در اعتراض بودند. دور جدیدی از اعتراضات پرستاران آغاز شده است.  فراخوان دادند که روز یکشنبه بازهم تجمع خواهند داشت. اعتراضات مردم در شاهین شهر در چنین شرایطی از فضای اعتراض  در کل جامعه است که روی داد و بسیار مهم است.

شیرین شمس:  بسیاری از مخاطبین تلویزیون کانال جدید این سوال را می پرسند که چطور میشود که این اعتراضات  و اعتصابات و مشخصا بر سر حمله شیمیایی به مدارس به صورت هماهنگ و هر روزه صورت بگیرد. بطور مثال در سقز، تهران، شاهین شهر، سنندج، شیراز و در همه شهرها بطور هماهنگ خانواده ها و  دانش آموزان و مردم  همانروز تجمع اعتراضی داشته باشند. و یا تجمع  اعتراضی در یک روز مشخص ترتیب بدهند و مساله این باشد که این حملات شیمیایی به مدارس با اعتراضات هر روزه پاسخ بگیرد. چه اقدامات عملی ای در این زمینه میشود انجام داد؟ چه کسانی در این زمینه میتواند سازماندهی کنند.؟

شهلا دانشفر: ابزار این کار وجود دارد.  معلمان نقش بسیار مهمی دارند و یکی از متشکل ترین بخشهای  جامعه هستند. ما قدرت سازماندهی اعتراض و تجمع معلمان را دیدیم که توانستند در بیش از دویست شهر اعتراض سازمان دهند و قدرت بسیج اعتراضی اجتماعی بالایی دارند. در همین شانزدهم اسفند سال گذشته در اعتراض به همین حملات شیمیایی به مدارس دیدید که با چه حمایت وسیعی از سوی تشکلهای مختلف کارگری و اجتماعی و خانواده ها و مردم روبرو شدند. در سقز در همین اعتراضات اخیر انجمن صنفی معلمان فراخوان به اعتصاب داد و مردم حمایت کردند و مدارس تعطیل شد. بنابراین فراخوان من به شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و تمام کانون ها و تشکلهای صنفی معلمان است. آنها کانال های تلگرامی و گروههای مبارزاتی خود را دارند و میتوانند هماهنگ کننده چنین سطحی از اعتراض در سطح سراسری باشند. از سوی دیگر دانش آموزان به لحاظ سازماندهی به لحاظ فراخوان به اعتراضات سراسری در مقاطع مختلف نقش بسیار مهمی داشته اند و الان از همین طرق میتوانند در ارتباط با تشکلهای معلمان و همینطور دانشجویان که آنها نیز بعضا هدف همین حملات شیمیایی قرار گرفته اند و خود در عین حال بخش متشکلی هستند، در شکل گیری اعتصابات و تجمعات سراسری نقش داسته باشند. بنابراین پاسخ روشن است . این یک انقلاب سازمانیافته است و در برابر تعرضات حکومت باید از همین قدرت سازمانیافتگی سود جست و متحد و قدرتمند عمل کرد.

نباید یک لحظه تامل کرد. هر روز ما شاهد حملات جنایتکارانه شیمیایی به مدارس هستیم. ما قربانی داده ایم. نباید منتظر حمله دیگر و تهدید خطر بیشتری برای فرزندانمان باشیم و تاکید ما  همانطور که اشاره کردم بر اعتصابات سراسری است. این پاسخ محکم، قاطع و مسئولانه در برابر این شرایط و در دفاع از فرزندانمان است. بعلاوه باید اصل بر این باشد که هر جا حمله و تعرضی شد فورا خانواده و مردم با قدرت به میدان بیایند و صدای اعتراضشان را بلند کنند و اگر این چنین باشد بطور مثال امروز که در چندین شهر دانش آموزان مورد هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند باید شاهد تجمعات بزرگ اعتراضی در همه آنها می بودیم و باید برای چنین واکنش اعتراضی ای در همه جا آماده بود .

بدین ترتیب  بازهم تاکید میکنم که نقش محوری و تعیین کننده با معلمان است و همانطور که اعلام کرده اند دانش آموزان خط قرمز ماست، باید با قدرت جلو بیایند و اجازه ندهند این حمله جنایتکارانه ادامه یابد و مطمئن باشند که خانواده های دانش آموزان و همه مردم پشتیبان آنها خواهند بود. باید اعلام کرد که  تا وقتی این حملات ادامه داشته باشد مدارس تعطیل است و دانش آموزان نباید به مدرسه بروند و خانواده  ها نباید کودکان خود را به مدرسه بفرستند. در عین حال باید با تاکید بر پایان دادن به این جنایت و معرفی و محاکمه عاملین و آمرین این جنایت مقابل مدارس و آموزش و پرورش به محل تجمع معلمان، خانواده ها و همه مردم تبدیل شود. بعلاوه اینکه در همین  تماس ها و اجماع  کردن ها میان تشکلهای معلمان و دانش آموزان و دانشجویان میشود تدارک اعتراضات سراسری برای روزهای معینی را دید و فراخوانش را داد. همانطور که قبلا روز شانزدهم اسفند به عنوان روز اعتراض سراسری علیه تهاجمات جمهوری اسلامی به مدارس اعلام شد و پاسخ گرفت. بدین ترتیب میتوان کاری کرد که نه فقط حملات شیمیایی به مدارس عقب زده شود بلکه فضا را برای گستردگی اعتراضات در سطح جامعه بیشتر فراهم کند به انقلاب برای رهایی از شر این حکومت وحشی کودک کش رها شد.

کارگر کمونیست 775

اینرا هم بخوانید

کارزاری قدرتمند علیه ماشین اعدام جمهوری اسلامی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۷۹جمهوری اسلامی از تداوم گستردگی فضای سرنگونی طلبی و انقلاب زن زندگی آزادی …