در دفاع از “منشور ۲۰ تشکل”- کاوه آزاد

انتشار منشوری که بنام منشور خواستهای حداقلی تشکلهای کارگری و صنفی و یا بنام امضا کنندگان اولیه آن، “منشور ۲۰ تشکل” شناخته میشود یک گام مهم در راستای اتحاد صفوف ما مردم برای پیشروی علیه حکومت مفتخوران اسلامی است.
منشور بیست تشکل محصول مبارزات همه ی زنان و مردانی ست که تحمل وضع کنونی را ندارند و برای یک جامعه انسانی بیش از یک قرن مبارزه کرده اند و همچنان هم آرزوی تغییر اوضاع به نفع اکثریت مردم را در دل دارند و برای این تغییر میجنگند.انتشار منشور توسط بیست تشکل وحدت تفکر و اراده جمعی را در سطحی بالاتر از آنچه تا کنون بود امکان‌پذیر کرد. نه تنها بیست تشکل شناخته شده را که سالها برای مطالبات به حق خود مبارزه کرده اند و هر کدام به نحوی بخشی از جامعه را حول مطالبات خود متحد کرده اند را گرد هم آورد بلکه تشکلها و نهاد هایی را هم که نو ظهور بوده اند و در دل جنبش زن زندگی آزادی و برآمده از جنبش اخیر پا به عرصه ی مبارزه گذاشته اند را هم حول منشور متحد کرد و توانست به هم پیوند دهد. چرا که این منشور از دل جامعه بیرون آمده است به همین سبب وحدت عمل حول عمیق ترین خواسته های همه ی بخش های جامعه به وجود آمد و این متعلق به همه ی بخش های جامعه است.
منشور بیست تشکل در واقع محصول مبارزات فعالین لغو کار کودکانی است که سالها از جان و مال خود مایه گذاشته اند تا معضلات اجتماعی مسئله کار کودک و ابعاد غیر انسانی آن را به یک گفتمان اساسی در جامعه تبدیل کنند اگر چه امضاو نامشان زیر منشور نباشد اما مهر خود را بر بند بند این منشور کوبیده اند.منشور بیست تشکل محصول مبارزه فعالین در عرصه ی محیط زیست است. نقش زنان و مردانی که سالها برای لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم سنگسار لرزه بر اندام حکومت انداخته اند را نباید فراموش کنیم. فعالین کارگری و بازنشستگان و معلمان و دانشجویانی که برای ایجاد تشکل‌های مستقل و در دفاع از حقوق خود و هم سرنوشتانشان در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده اند و یا کشته شده اند را نباید فراموش کنیم. اگر با این کارنامه از گذشته را بتوانیم پیوند بزنیم با انقلاب زن زندگی آزادی و نقش زنانی که علیه حجاب اجباری و ستم بر زنان در ایران تحت حاکمیت دینی را با صدای بلند به گوش جهانیان رسانده‌اند می‌توانیم آن موقع درک درست تری از منشور داشته باشیم.
به همین سبب این منشور باید پرچمی برای اتحاد و همبستگی همه ی بخش ها و نهاد های مردمی که تحت ستم و استثمار قرار گرفته اند باشد و بند بند این منشور باید در تمام اعتراضات و مطالبات مردم به یک خواست اساسی تبدیل شود. باید برای فراگیر شدن این مطالبات اساسی همه ی نهاد ها و تشکلها این پرچم مبارزه را همه جا بالای سر مبارزات خود نگه داریم و از آن پاسداری کنیم و مهمتر اینکه برای عملی شدن و تحقق بند بند آن تلاش کنیم. راه پاسداری از این منشور هم فقط در گرو بسیج تود ه وسیع کارگران و مردم حول این منشور و عملی کردن آن به قدرت مبارزه ماست. اتحاد و همبستگی با تشکل‌های امضا کننده این منشور و حامیانش یک گام مهم در این راستاست. پیش به سوی اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر هم سرنوشتانمان
کارگر کمونیست 775

اینرا هم بخوانید

گزارشی از یک قتل- قربانیان گمنام معدن مرگبار- مهران معدن کار

کارگر کمونیست ۷۹۷روزنامه هم میهن در گزارشی از جزئیات مرگ ۶ کارگر در معدن مرگبار …