کوتاه درباره کناره گیری حامد اسماعیلیون از “شورای همبستگی”- حسن صالحی

حامد اسماعیلیون با انتشار بیانیه ای از “شورای همبستگی” خارج شد و دلیل آن را هم “تلاش برای حذف و دیگر شیوه های غیر دمکراتیک” در این ائتلاف قید کرده است. از همان زمان که رضا پهلوی تلاش کرد که شماری از طرفداران خود را به این شورا اضافه کند گمانه زنی در باره انشقاق در این ائتلاف قوت گرفت.

ولی به باور من “تحمیل شیوه های غیر دمکراتیک” در این ائتلاف نمی تواند تنها عامل شکست آن باشد. این ائتلاف همانطور که بسیاری از ما از ابتدا پیش بینی کردیم محتوم به شکست بود چرا که ربطی به انقلاب زن زندگی آزادی نداشت و با هدفی دیگری بنیان گذاشته شده بود. جریان راست هیچوقت به انقلاب اعتقادی نداشته است که بخواهد آنرا به سرانجام مطلوبی برساند. جریان راست همواره انقلاب را خشونت نامیده و از آن بعنوان “هرج و مرج” و یا “خطری” برای نابودی کل سیستم حکومتی سرمایه داری یاد کرده است. این جریان به ناگزیر با انقلاب جاری همراه شد تا بتواند با سوار شدن بر آن، این انقلاب را مهار کند و به کجراه ببرد. منشور ائتلافی که با پیوستن شش نفر و منجمله حامد اسماعیلیون تشکیل شد، هیچگونه ربطی به مطالباتی که هم اینک در کف خیابانها فریاد زده می شود نداشت و ندارد. هدف این منشور این بوده و هست که با اسم نبردن از سرنگونی جمهوری اسلامی، هم دل بخش هایی از این حکومت را بدست بیاورد و هم خطاب به دولتهای غربی این اطمینان را بدهد که با جرح و تعدیلاتی، دستگاه حکومتی سرمایه داری با کمک تکنوکراتها همچنان حفظ خواهد شد. منشوری با این اهداف معلوم است که به جای پرداختن به خواستهای مردم اساسا علیه آنها شاخه و شانه می کشد و قدرت ارتش و ادغام سپاه در آن برای سرکوب و حفظ “یکپارچگی ایران” را به رخ شهروندان می کشد. منشور “شورای همبستگی” از همان ابتدا بوی خون می داد و محتوم به شکست بود.

علاوه بر این، انقلاب با ادامه خود و طرح منشورهای مترقی و پیشرو نظیر منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی و همچنین منشور مطالبات زنان ،خط بطلانی بر منشوری ائتلاف شش نفره کشید که از همان ابتدا حقوق بنیادین مردم را نادیده گرفته بود و به کنوانسیون های بین المللی ارجاع داده بود. انقلاب زن زندگی آزادی نشان داده است که عمیق ترین و انسانی ترین خواستها را دارد و از زبان خویش با صراحت و شفافیت تمام آنها را مطرح می کند و به احدی اجازه نخواهد داد که این خواستها را خدشه دار کند.

من از خروج حامد اسماعیلیون از “شورای همبستگی” استقبال می کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت می کنم ولی اگر حامد اسماعیلیون می خواهد که سهم مثبتی در ادامه انقلاب ایفا کند باید نقد عمیق تری از این روند به دست بدهد و به منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی بپوندد.

#زنزندگیآزادی

مهسا_امینی

اینرا هم بخوانید

حضور نیری قاضی مرگ در آلمان و کمپین برای دستگیری او- حسن صالحی

مسئله حضور حسینعلی نیری از اعضای “هیأت مرگ” در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ …