اول مه، نقطه اوجی در انقلاب زن زندگی آزادی! پیام تلویزیونی حمید تقوائی به مناسبت روز جهانی کارگر


فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به همه کارگران و مردم آزاده در ایران و در سراسر جهان تبریک میگویم.
امسال بر متن یک انقلاب عظیم و اعتصاب قدرتمند کارگری به استقبال اول ماه مه میرویم. انقلاب و مبارزات ما تا به حال پیشروی ها و دستاوردهای زیادی داشته و اول ماه مه امسال می تواند به نقطه اوج دیگری در روند انقلاب تبدیل شود.

در بهمن ماه سال گذشته ۲۰ تشکل کارگری و دانشجویی و مدافع حقوق زن منشوری را به اسم منشور مطالبات حداقلی منتشر کردند که در آن خواسته های همه بخش های کارگری و همه بخش های جامعه علیه تبعیض و علیه بی حقوقی و علیه فقر و فلاکت منعکس شده است. همچنین در اسفند ماه در آستانه روز جهانی زن منشوری به اسم منشور مطالبات پیشروی زنان ایران منتشر شد که در آن خواست های محوری زنان اعلام شده است.

این ها صدا و پرچم انقلاب ماست. انقلابی که همچنان تا امروز بی وقفه در کوچه و میدان و خیابان و مدرسه و دانشگاه و کارخانه در حال پیشروی است. اعتصابات کارگری، تجمعات و اعتراضات دانشجویی، مبارزات و مقاومت قهرمانانه زنان در برابر آپارتاید جنسیتی و حجاب که در واقع دیوار آپارتاید جنسیتی در ایران است، مبارزه علیه حمله شیمیایی حکومت به مدارس که از جانب معلمان و دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان در حال گسترش است، مبارزه معلمان و تجمعات سراسری بازنشستگان در دفاع از شرایط معیشتی و علیه تورم و گرانی و بی تامینی اقتصادی، و بالاخره امروز اعتصابات شکوهمند دهها هزار کارگر در بیش از صد مرکز کارگری در صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد و معادن و همچنین بخش های دیگری که به این اعتصاب می پیوندند در دفاع از منزلت و معیشت و علیه دستمزدهای زیر خط فقر طبقه کارگر و بخش عظیم زحمتکشان و به زیر خط فقر رانده شدگان جامعه، در همه این عرصه ها انقلاب در حال پیشروی است و ما می توانیم در اول ماه مه این مبارزات را در یک روز، همبسته و هماهنگ، نمایندگی کنیم. میتوانیم در خیابان ها علیه تمام این مسائل و علیه حکومتی که باعث و بانی این مسائل است فریاد اعتراضمان بلند کنیم.

تا به حال دهها تشکل، صدها فعال مدنی و صنفی، در جنبش های اعتراضی مختلف و احزاب مختلف از منشور ۲۰ تشکل حمایت کرده اند، بسیاری از فعالین از منشور مطالبات پیشروی زنان ایران حمایت کرده اند، بسیاری در بیانیه هائی حمایت پرشور خودشان را از اعتصاب کارگران نفت اعلام کرده اند و از همه خواسته اند که به این اعتصاب بپیوندند. احزاب متعددی، سازمان ها و تشکل های کارگری و چهره های جنبش کارگری و همچنین سازمان های دانشجویی و سازمانها و فعالین جنبش رهائی زن خواستار این هستند که در اول ماه مه یکپارچه به میدان بیاییم و در حمایت از کارگران نفت و علیه حکومت چپاولگر آیت الله های میلیاردر صدای اعتراض خود را بلند کنیم.

اول ماه مه، ١١ اریبهشت امسال میتواند بر دوش این دستاوردها و پیشروی ها نقطه عطف و نقطه اوج دیگری در روند انقلاب زن زندگی آزادی باشد.

علیه فقر و گرانی و تورم، علیه دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر، علیه حمله شیمیایی به مدارس، علیه حجاب اجباری، علیه اعدام ها و سرکوب گری ها، علیه رژیم کشتار و جنایت و چپاول در ١١ اردیبهشت متحد و همبسته به خیابانها می آییم و در ایران نیز مثل بسیاری از کشورها اول ماه مه روز جهانی کارگر را به روز تعطیلی عمومی و به روز اعتراضات سراسری علیه حکومت جنایت و چپاول جمهوری اسلامی تبدیل میکنیم!

زنده باد اول ماه مه!
پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی!
حمید تقوائی
٩اردیبهشت ١٤٠٢، ٢٩ آوریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

تصاویر تجمع در مقابل کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو

به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) روز دوشنبه ۵ ژوئن میتینگی …