تجمعات بازنشستگان در شهرهای اصفهان، اراک، رشت و کرمانشاه

یکشنبه 10 اردیبهشت:تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در یکشنبه‌های اعتراضی در شهرهای اصفهان، رشت و کرمانشاه و اراک

اراک

کرمانشاه

اصفهان

رشت

اینرا هم بخوانید

تکرار یک جنایت اینبار علیه یک دانش‌آموز بدون حجاب در‌ متروی تهران

خبر تکمیلینام دختر دانش آموزی که به کما رفته و در بیمارستان فجر نیروی هوایی …