شنبه ۱۳ ماه مه را به روز همبستگی جهانی با مردم سیستان و بلوچستان تبدیل کنیم!

جمهوری اسلامی بدون اعدام‌ و کشتار حتی یک روز هم قادر به ادامه‌ حیات نیست.
تنها در ۱۰ روز گذشته دستکم ۴۲ نفر که در بین آنها ۲۲ تن شهروندان بلوچستان بوده‌اند به وسیله جانیان حاکم با اتهامات واهی به قتل رسیده‌اند تا رژیم به دشمنان واقعیش یعنی تمام جامعه ۸۰ میلیونی ایران اعلام‌کند که : “ کشتار میکند! ترور میکند، شکنجه میکند، اعدام میکند، به مدارس‌حمله شیمیایی میکند، پس هست!”
تمرکز رژیم در کشتار مردم در سیستان و بلوچستان دقیقاً به دلیل مبارزات بی‌وقفه این مردم برای به پائین کشیدن این نظام سیاه است.
این ادامه کشتار جمعه خونین زاهدان در هشتم مهرماه سال گذشته است که ۱۲۰ نفر و از جمله ۱۹ کودک را کشتار کردند! رژیم در وحشت مرگ بسر میبرد و مردم در برداشتن گامهای جدیتر برای رهایی.
مبارزه مردم سیستان و بلوچستان جزء جدایی‌ناپذیر انقلاب زن، زندگی، آزادی است و بهمین عنوان باید دیده شود و مورد اعتراض همه مردم آزاده در ایران و جهان قرار گیرد.
شعار: “سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران!” که در سراسر ایران داده میشود طنین این همبستگی و هم‌سرنوشتی است.
تشکیلات خارج کشور حزب روز شنبه ۱۳ ماه مه را روز همبستگی جهانی با مردم سیستان و بلوچستان اعلام کند!
ما از همه مردم آزاده در خارج کشور دعوت میکنیم که با تمام توان علیه رژیم کثیف اسلامی و در همبستگی با مردم بلوچستان به میدان بیائیم!


زنده باد اتحاد و همبستگی ما!
لغو بی‌چون‌ و چرای حکم تبهکارانه اعدام!
سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران!
نابود باد جمهوری اسلامی!
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۵ ماه مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

نماینده مجلس؛ از شهوت خدادادی تا دفاع از ازدواج در سنین پائین و بی حجابی

حسن نوروزی نماینده رباط کریم درباره ازدواج جوانان گفته:نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است/ …