جمهوری اسلامی حبیب اسیود را اعدام کرد

دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی صبح امروز -شنبه ۱۶ اردیبهشت حبیب اسیود شهروند ربوده شده ایرانی- سوئدی را اعدام کرد. رژیم به وی اتهاماتی مانند “فساد فی‌الارض” از طریق تشکیل و اداره جنبش نضال و همچنین “طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام” زده و در یک محاکمه ساختگی وی را به اعدام محکوم کرده بود.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …