اعتراض بازنشستگان در شهرهای شوش؛ کرمانشاه و اراک

 روز یکشنبه ١٧ اردیبهشت بازنشسژگان در شهرهای شوش، اراک و کرمانشاه دست به تجمع زدند. در شوش خانواده های در تجمع حضور داشتند.

کرمانشاه

شوش

اراک

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …