فراخوان معلمان به تجمعات سراسری نوزدهم اردیبهشت، فراخوانی به همه مردم است- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۷۸

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای روز نوزدهم اردیبهشت به تجمعات اعتراضی سراسری در مقابل مجلس اسلامی در تهران، ادارات آموزش و پرورش در شهرستانها و ادارات کل آن در مراکز استانها  با  موجی از استقبال و همبستگی روبرو شده و میرود که به اتفاق سیاسی مهمی تبدیل شود. وسیعا به این تجمعات اعتراضی بپیوندیم.

معلمان با تاکید بر اینکه دانش آموزان خط قرمز آنهاست،  به  ادامه حملات جنایتکارنه شیمیایی حکومت به مدارس دخترانه اعلام اعتراض کرده  و این موضوع یک محور مهم فراخوان آنها برای روز اعتراض سراسری نوزدهم اردیبهشت ماه است.  در همین راستا در بیانیه دیگری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خانواده های دانش آموزان و همه مردم را به تشکیل کمیته های مردمی برای دفاع از دانش آموزان و ایجاد زنجیره های انسانی در حفاظت از مدارس فراخوان داده بودند . معلمان بر امن بودن مدارس و معرفی عاملین و آمرین حملات شیمیایی به دانش آموزان تاکید دارند.

افزون بر موضوع حملات شیمیایی به مدارس، قتل حکومتی یکی از معلمان مبارز به اسم حسین مهدی پور در شهر دشتیاری سیستان و بلوچستان و تشدید سرکوب و اعدام در این استان بر نگرانی و خشم و نفرت معلمان بیشتر دامن زده و امروز معلمان در مقام دادخواهی برخاسته و  از حکومت پاسخ میخواهند.

یک ابزار  حکومت در برابر مبارزات معلمان دستگیریها بوده است. از جمله در آستانه اول ماه مه حکومت که تجربه سال گذشته را داشت و  معلمان در سال گذشته فراخوان دهنده برگزاری روز جهانی کارگر بودند، امسال با احضارها و دستگیریها تلاش کرد مانع شود.  در این مدت معلمانی دستگیر شدند و تعدادی هم احضار شدند.  از جمله در هشتم اردیبهشت تعدادی از معلمان و فعالین اجتماعی که به دیدار خانواده معلم زندانی محمد حبیبی رفته بودند، بازداشت شدند که هنوز چند نفری از آنها در بازداشت بسر میبرند. معلمان در همان شب اول مه با هشتگ #اعتصاب_انقلاب پیام محکم خود را به حکومت دادند. و امروز با قدرت در تدارک یک روز اعتراض سراسری در نوزدهم اردیبهشت هستند. یک خواست فوری معلمان بسته شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای همکاران خود، آزادی بدون قید و شرط معلمان و دانش آموزان زندانی، بازگشت به کار معلمان اخراجی و تبعیدی، بازگشت به کلاس دانش آموزان اخراجی و دانشجویان ستاره دار است که در بیانیه های قبلی خود بر روی آنها تاکید کرده اند. معلمان همچنین در بیانیه های اعتراضی خود بارها و بارها بر آزادی دستگیر شدگان انقلاب و آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام ها تاکید گذاشته اند.

معلمان همجنین یک نیروی مهم اعتراض علیه فقر و گرانی، تبعیض و نابرابری و اختلاسها و دزدی ها  و برای داشتن یک زندگی انسانی هستند.  اصلاح و اجرای کامل طرح رتبه بندی برای معلمان شاغل و ا جرای همسان سازی برای معلمان بازنشسته و افزایش حقوقها به بالای سبد معیشتی ۲۵ میلیونی یک خواست معیشتی فوری معلمان است که بارها در بیانیه های خود بر آنها تاکید کرده اند. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، نماد اعتراضات معلمان است که امروز به شعار اعتراضی همه بخش های جامعه تبدیل شده است.

خواست مهم دیگر معلمان تحصیل رایگان، با کیفیت و غیر ایدئولوژیک است و این مطالبه سرسخن همه بیانیه های  اعتراضی آنها بوده است.

معلمان یک بخش متشکل جامعه هستند که با سازماندهی اعتراضات گسترده سراسری الگویی برای همه جامعه بوده اند. از جمله ما شاهد تجمعات سراسری آنها در دو سه ساله اخیر در  حدود ۲۰۰ شهر بودیم. معلمان همواره صدای اعتراض کل جامعه بوده و امروز در دل انقلاب زن زندگی آزادی چنین نقش آفرینند. این چنین است که فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای نوزدهم اردیبهشت تمام توجه ها را بخود جلب کرده  و با استقبال وسیع  اجتماعی روبرو شده است. از جمله یازده تشکل و جمع از دانشجویان از فراخوان سراسری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای اعلام حمایت کرده اند. بدنبال آنها همچنین دانشجویان دانشگاههای فردوسی مشهد و اصفهان از تجمع سراسری معلمان پشتیبانی کرده اند. شورای بازنشستگان ایران نیز طی بیانیه ای از فراخوان نوزدهم اردیبهشت این شورا حمایت کرده است. این همبستگی ها ادامه دارد.   فراخوان من پیوستن وسیع و گسترده از طرف همه مردم  کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و بخصوص خانواده های دانش آموزان به تجمعات اعتراضی روز نوزده اردیبهشت است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان یکی از امضا کنندگان منشور خواستهای حداقلی با بیست امضا است. منشوری که پلاتفرم اتحاد مبارزات مردم است. از خواستها و مبارزات معلمان باید وسیعا حمایت کرد.

اینرا هم بخوانید

کارزاری قدرتمند علیه ماشین اعدام جمهوری اسلامی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۷۹جمهوری اسلامی از تداوم گستردگی فضای سرنگونی طلبی و انقلاب زن زندگی آزادی …