تجمع معلمان در ۳۰ شهر یک اتفاق مهم سیاسی – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۴۱۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

تجمعات اعتراضی معلمان در ۱۹ اردیبهشت در ۳۰ شهر یک اتفاق مهم سیاسی هفته بود. در این روز معلمان علیرغم حضور سنگین سرکوبگران حکومت با شجاعت ایستادند و تجمعاتشان را برپا کردند. در شهری چون سنندج معلمان در برابر نیروهای سرکوب با شعار زن زندگی آزادی، معلم زندانی آزاد باید گردد دست به تظاهرات زدند. در تهران معلمان برای تجمع به محل رفته بودند که با نیروی سرکوب بسیاری مواجه شدند و به کسی اجازه تردد داده نمی شد. در مشهد معلمان بازنشسته تجمع داشتند که با گاز اشک آور مامورین سرکوب حکومت به داخل ساختمان آموزش و پرورش روانه شدند. در آنجا معلمان با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد صدای اعتراضشان را بلند کردند.

بدینگونه تجمعات روز ۱۹ اردیبهشت از تجمعاتی که قبلا معلمان در سطح سراسری برپا میکردند و خود نیرویی مهم در کشیده شدن اوضاع به شرایط انقلاب بودند، متفاوت و مهر انقلاب زن زندگی آزادی را داشت. این تجمعات مستقیما بر فضای اعتراضی شهرها تاثیر گذاشت و در این روز معلمان پیشتاز اعتراض علیه سرکوبها و برای خواستهای سراسری مردمی شدند.

فراخوان تجمعات از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با محورهای محکوم کردن ترور حسین مهدی پور معلم معترض در سیستان و بلوچستان، اعتراض علیه حملات شیمیایی جنایتکارانه به مدارس دخترانه و دستگیریها و سرکوبگریهای حکومت، جایگاه اعتراضات این روز را در برابر سرکوبگریهای حکومت نشان میدهد.

همچنین این اعتراضی علیه فقر، تبعیض و کل بساط چپاولگری حاکم بود. معلمان اعلام کرده بودند که خط قرمز آنها دانش آموزان هستند. نقد مبانی فکری و سیاسی و ایدئولوژی حاکم و بازاندیشی انتقادی در شیوه های حکمرانی و اداره مدارس و تاکید بر تحصیل رایگان و با کیفیت و غیر ایدئولوژیک و غیر کالایی بودن آموزش یک نکته مهم قطعنامه معلمان بود. و این چالشِ ارکان پایه ای حکومت و تاکیدی بر جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش است. همه این موضوعات در دستنوشته های معلمان، شعارهای اعتراضی و قطعنامه پایانی تجمعات ۱۹ اردیبهشت بازتاب داشت و درجه بالای سازماندهی و اتحاد آنان را به نمایش گذاشت.

همزمانی تجمعات روز ۱۹ اردیبهشت با سالروز قتل فرزاد کمانگر ،معلم مبارزی که در سال ۸۹ بدست حکومت اسلامی به دار آویخته شد، و گرامیداشت یاد وی کیفرخواستی علیه اعدام او بود. این اقدام بخصوص در شرایطی که حکومت به اعدامهایش شدت داده، معنای عمیقی دارد. معلمان در حرکت اعتراضی ۱۹ اردیبهشت صدای اعتراض کل جامعه بودند و فراخوان آنها برای این روز با موجی از حمایت بخشهای مختلف اجتماعی خصوصا در مدیای اجتماعی همراه شد. معلمان پیگیر خواستهایشان هستند و باید با تمام قدرت در کنارشان بود.

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سوسن صابری

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

اینرا هم بخوانید

کارزاری قدرتمند علیه ماشین اعدام جمهوری اسلامی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۷۹جمهوری اسلامی از تداوم گستردگی فضای سرنگونی طلبی و انقلاب زن زندگی آزادی …