گزارشات تصویری و فیلم از تجمعات ١٣می در شهرهای مختلف در خارج کشورعلیه اعدامها.

گزااشات تصویری و فیلم از تجمعات 13 می در شهرهای مختلف علیه اعدمها. فیلم های بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

مالمو

سخنرانی حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در باره موج فزاینده اعدامها در ایران در گردهمایی اعتراضی مالمو- سوئد

آمستردامتجمع اعتراضی در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی‌ وعلیه اعدام

فرانکفورت

کاسل

کپنهاگ سخنرانی سمن فرحزاد – شنبه ۱۳ می ۲۰۲۳

کانادا ونکورر

لندن

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …